Nominowani w konkursie EDUinspirator 2023

W konkursie nagradzane są osoby, które wyróżniają się szczególną aktywnością i wysoką jakością prowadzonych działań, motywują i wpływają na rozwój innych oraz przyczyniają się do pozytywnych zmian w środowisku lokalnym. W 2023 roku hasłem przewodnim była „Pasja działania”.

EDUinspirator

Joanna Młynarska (LAUREATKA)

Sektor: EDUKACJA ZAWODOWA
Instytucja: Niepublicznego Technikum im. gen. W. Andersa w Opatowie

Pani Joanna Młynarska, dyrektor Niepublicznego Technikum im. gen. W. Andersa w Opatowie, od lat współpracuje przy projektach Erasmusa+, wykazując się zaangażowaniem i inicjatywą. Łącząc role menadżera, wychowawcy i lidera, wprowadziła innowacje w kształceniu zawodowym, uruchomiła kierunek Technik Stylista i rozwija lokalny wolontariat Szkolnego Koła Caritas. Jej szkoła odniosła sukcesy w projektach ERASMUS+ oraz konkursach IT z wysoką zdawalnością matur i egzaminów zawodowych. Jest rozpoznawalna wśród kandydatów, co przekłada się na sukcesy rekrutacyjne do klas pierwszych.

Anna Styszko

Sektor: EDUKACJA DOROSŁYCH
Instytucja: Fundacja Laboratorium Inspiracji Społecznych

Pani Anna Styszko, aktywna edukatorka i animatorka społeczna w Małopolsce, znacząco przyczynia się do rozwoju edukacji dorosłych, zwłaszcza lokalnej i obywatelskiej. Jako inicjatorka projektów Erasmus+ Edukacja Dorosłych (2016-2017), znalazła motywację do dalszej pracy edukacyjnej. Od 2021 r., prowadzi projekty w Fundacji Laboratorium Inspiracji Społecznych, zdobywając akredytację w sektorze edukacji dorosłych. Jej metody, wzbogacone doświadczeniem zagranicznym, obejmują pedagogikę grundwigiańską i rozwój uniwersytetów ludowych w Polsce, demonstrując jej wszechstronne zaangażowanie w tym obszarze edukacji.

Aleksandra Kulik

Sektor: EDUKACJA POZAFORMALNA MŁODZIEŻY
Instytucja: Fundacja Sempre a Frente

Od 2014 r. aktywna członkini organizacji społecznych, prezeska Fundacji Sempre a Frente, psycholożka i doradczyni zawodowa. Koordynuje działania lokalne, regionalne i międzynarodowe. Zaangażowana w rozwijanie kompetencji psychospołecznych i cyfrowych, mentorowanie młodzieży oraz we współpracę edukacyjną. Wniosła widoczny wkład w promocję wartości europejskich. Jako konsultantka Eurodesk i facylitatorka wymian międzynarodowych, przyczyniła się do rozwoju dostępu do programów edukacyjnych. Zainicjowała Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie i zarządza Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży, wprowadzając innowacje w edukacji i wsparciu młodzieży. Aktywnie promuje zdrowie psychiczne i kompetencje obywatelskie młodych, współpracując w projektach transgranicznych. Jej działalność podkreśla jej rolę jako liderki z wizją, inspirującej do systemowych zmian w edukacji.

Anna Zawadzka

Sektor: EDUKACJA SZKOLNA
Instytucja: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. J. Korczaka w Warszawie

Pani Anna Zawadzka zrealizowała wiele projektów oraz zorganizowała kilka konkursów międzyszkolnych, które uzyskały patronat Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, współpracuje z WCIES (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń). Tworzy także innowacje pedagogiczne dla uczniów. Pozostaje aktywna na różnych polach: mobilizuje nauczycieli do rozwoju, motywuje do wprowadzania innowacji, z łatwością pozyskuje chętnych do pomocy w realizacji projektów. Doświadczeniami zdobytymi w trakcie realizacji projektów dzieli się także z nauczycielami z innych szkół. Prowadzi szkolenia, występuje na konferencjach, a w planach ma już kolejne pomysły i wyzwania.

Michał Mochocki

Sektor: SZKOLNICTWO WYŻSZE
Instytucja: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Pan Michał Mochocki, dr hab. nauk o kulturze i literaturoznawstwa, z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Jako autor projektu GAMEHIGHED, tworzy programy edukacyjne dla branży gier. Skupia się na zatrudnialności i praktyczności w edukacji humanistycznej. Współpracuje z NGO w edukacji historycznej i obywatelskiej, prowadząc kursy dla nauczycieli. Tworzy programy magisterskie z narratologii i projektowania gier. Jego działalność łączy historię, sztukę i narratologię.

Młody EDUinspirator

Kaja Możdżeń (LAUREATKA)

Kategoria: WOLONTARIUSZ
Instytucja: Fundacja Sempre a Frente

Pani Kaja Możdżeń była liderką grupy młodych osób realizujących projekt solidarności „Pocztówka z Lublina”. Projekt wspierany był przez Fundację Sempre a Frente. Pani Kaja jako liderka była bardzo aktywna, czuwała nad kolejnymi etapami projektu i motywowała wszystkich do działania. Dzięki działalności Kai projekt był lokalnie widoczny i rozpoznawalny w mediach społecznościowych. Wzmianka o projekcie pojawiła się również w magazynie „Europa dla Aktywnych”. Po projekcie Kaja kontynuuje działalność w sektorze pozarządowym – między innymi stworzyła własną inicjatywę oraz objęła koordynacją inne projekty. Dzięki sukcesowi projektu solidarności, swojej działalności oraz ciężkiej pracy, otrzymała tytuł Ambasadora Europejskiego Roku Młodzieży 2022 przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Katarzyna Pazurek

Kategoria: STUDENT
Instytucja: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Pani Katarzyna Pazurek, studentka czwartego roku Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, jest godna polecenia ze względu na swoje liczne osiągnięcia i zaangażowanie. Podczas pandemii wprowadziła tradycję gościnnego zapraszania studentów zagranicznych do swojego domu rodzinnego na święta. Aktywnie uczestniczy w działalnościach Działu Promocji i Wymiany Międzynarodowej w Biurze Erasmus AMW, dzieląc się swoim doświadczeniem z Erasmusa+ i zachęcając innych do uczestnictwa w programie. Pani Katarzyna promuje aktywne formy spędzania czasu, co udowodniła uczestnictwem w ekstremalnym, czterodniowym marszu jako jedyna kobieta w zespole AMW. Wykorzystuje nabyte umiejętności w praktyce, czerpiąc z tego satysfakcję. Jej działania świadczą o wyjątkowej inicjatywie i przywództwie, czyniąc ją wzorem do naśladowania wśród studentów.

Gabriela Pawłowska

Kategoria: UCZEŃ
Instytucja: Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy

Gabriela Pawłowska jako uczennica III klasy technikum brała udział w projekcie wymiany młodzieżowej w ramach PURWM (Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży). W każdej fazie realizacji projektu wykazywała się aktywną postawą, wspierając kadrę nauczycielską w kreowaniu programu wymiany i przygotowaniu zadań na jej kolejne dni. Przygotowała grę terenową – quest przeprowadzoną podczas pobytu uczniów ukraińskich w Polsce. Z własnej inicjatywy postanowiła założyć bloga projektowego, w którym zebrała relacje z każdego dnia wymiany, ujmując na zdjęciach zacieśnianie się więzi i różnorodność kulturową, co było i jest szczególnie ważne w kontekście trwającej w Ukrainie wojny. Chętnie opowiada o projekcie i dzieli się swoim doświadczeniem z kolegami z klasy i ze szkoły.