EDUinspiracje Media 2024Jeśli masz świetny warsztat dziennikarski, potrafisz przekazać najważniejsze wartości informacyjne, wykazujesz się kreatywnością oraz indywidualnym stylem, zapraszamy do konkursu EDUinspracje Media 2024.

Konkurs EDUinspiracje Media to wydarzenie przeznaczone dla dziennikarzy, blogerów, youtuberów, influencerów oraz innych twórców internetowych, którzy potrafią w atrakcyjny sposób przekazać najważniejsze wartości informacyjne, wykazując się kreatywnością oraz indywidualnym stylem. Ten konkurs to idealna platforma dla tych, którzy w sposób przystępny, zrozumiały i atrakcyjny prezentują problematykę związaną z programami i inicjatywami edukacyjnymi.

Szczególnie cenione są prace dotyczące działalności zarządzanej przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, a także programów takich jak Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój/FERS, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, Eurodesk, Europass, eTwinning, WorldsSkills Poland.

Konkurs jest otwarty dla różnych form mediów, zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych, w tym tekstu, audycji radiowych i materiałów filmowych. Prace do konkursu mogą zgłaszać zarówno indywidualni dziennikarze, jak i całe redakcje, a także twórcy internetowi - niezależnie, czy działają na platformach blogowych, na YouTube, czy też jako influencerzy na różnych platformach mediów społecznościowych. W konkursie mogą uczestniczyć materiały, które miały swoją premierę nie wcześniej niż 15 września 2023 roku.

Laureatów konkursu wybiera Kapituła Konkursu, wyznaczona przez Narodową Agencję. Zgłoszenia na konkurs są przyjmowane do 30 września 2024 roku, a oceniane będą tylko prace spełniające wymogi formalne.