Poznaj najlepsze praktyki

 

Konkurs EDUinspiracje w 2024 roku organizowany jest pod hasłem „Nowe horyzonty w edukacji”. Głównym celem jest promowanie rezultatów projektów edukacyjnych, upowszechnianie dobrych praktyk w tym obszarze oraz podkreślanie znaczenia procesu uczenia się i dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności organizuje konkurs, który ma na celu wyłonienie najbardziej wartościowych projektów. Konkurs ma charakter promocyjny i jego celem jest upowszechnianie wyników projektów, które zasłużyły na szczególne uznanie w dziedzinach edukacji, kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu.

Konkurs ma charakter oscarowy, co oznacza, że to Narodowa Agencja nominuje kandydatów do nagrody w każdej z kategorii. Nie ma możliwości samodzielnego zgłoszenia swojego projektu do konkursu.

Nominacje są skierowane do beneficjentów instytucjonalnych następujących programów: Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, PO WER, FERS, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży.

Projekty są nominowane w pięciu kategoriach:

  • Umiejętności cyfrowe;
  • Ekologia;
  • Wyrównywanie szans;
  • Działania społeczne;
  • Synergia dla edukacji.

Ocena projektów oparta jest na kryteriach takich jak: znaczenie projektu, działania komunikacyjne i upowszechniające rezultaty, wpływ i oddziaływanie, innowacyjność, a także możliwość przenoszenia rezultatów i atrakcyjność działań.

Po nominacji, beneficjenci biorą udział w pogłębionym wywiadzie, dotyczącym wpływu projektu na beneficjenta i jego środowisko oraz przeprowadzonych działań upowszechniających. Nominowani w konkursie beneficjenci zostaną poinformowani o nominacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.

Ostateczne wyłonienie laureatów konkursu dokonuje Kapituła na podstawie rekomendacji przygotowanych przez ekspertów Narodowej Agencji. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Gali Wręczania Nagród Edukacyjnych NA lub zostaną przekazane w inny sposób, uzgodniony między laureatem a organizatorem.