28.12.2015

Paulina Gortat-Gapińska - edukacja pozaformalna młodzieży

O Eduinspiratorze

ZWYCIĘZCA: Paulina Gortat-Gapińska

EDYCJA: 2015

KATEGORIA: Edukacja pozaformalna młodzieży

Dodatkowe informacje

Paulina Gortat-Gapińska

Pracuje w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego – jako doradca na terenie powiatu poddębickiego pomaga organizacjom wiejskim, lokalnym liderom i młodzieży, organizuje spotkania, szkolenia, wyjazdy. Pielęgnuje lokalne tradycje i odkrywa historię swej „małej ojczyzny”. Założyła Klub 4H w Pudłowie, w ramach którego realizuje projekty we współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami. Pierwszy z nich, czyli organizacja pierwszej wymiany międzynarodowej, w której pełniła rolę lidera, otworzył przed nią nowe możliwości, m.in. zatrudnienie przy projektach finansowanych z POKL. Sprawowała również opiekę nad Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach – w Bałdrzychowie opiekowała się salą komputerową, promowała dostępne kursy e-learningowe. Pełniła też funkcję koordynatora stworzonego przez siebie projektu finansowanego w ramach PROW, dotyczącego nauki wykonania wycinanki sieradzkiej. Jest fundatorem Fundacji „Tu brzoza”, która będzie kontynuowała działalność Klubu 4H i wspierała szersze grono mieszkańców pragnących działać na rzecz lokalnych społeczności.