31.12.2014

Mateusz Piątkiewicz - edukacja pozaformalna młodzieży

O Eduinspiratorze

ZWYCIĘZCA: Mateusz Piątkiewicz

EDYCJA: 2014

KATEGORIA: EDUKACJA POZAFORMALNA MŁODZIEŻY

Dodatkowe informacje

Mateusz Piątkiewicz

Ukończył studia magisterskie na kierunku resocjalizacja oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami. Interesuje się kulturą hip-hopu, z którą związanych jest wiele jego działań. Zależy mu na tym, aby docierać do zagrożonej wykluczeniem młodzieży, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, i pomagać młodym osobom, które nie wierzą w swoje możliwości i umiejętności. Dba o to, by młodzi, nawet w czasie wolnym, zdobywali nowe kompetencje. Od 9 lat organizuje zawody breakdance, których trzy ostatnie edycje miały rangę międzynarodowych. Był zaangażowany w realizację projektu „Street Art. Edukacja poprzez sztukę ulicy” („Młodzież w działaniu”), którego celem było m.in. przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii. Laureat przyznaje, że przedsięwzięcie dało mu mnóstwo satysfakcji. Jednym z najbardziej widocznych rezultatów jego działań jest teledysk, w którym wzięli udział uczestnicy koordynowanego przez laureata projektu. W tej chwili film wyświetlono na YouTube ponad 4 880 000 razy. Od dwóch lat prowadzi własne stowarzyszenie, a także współpracuje z trzema organizacjami pozarządowymi działającymi w jego powiecie. W ostatnim czasie brał udział w dwóch projektach międzynarodowych, w których prowadził zajęcia z techniki tworzenia graffiti za pomocą szablonu (Ukraina i Estonia). Obecnie zasiada w Gminnej Radzie Pożytku Publicznego oraz uczestniczy w pracach nad nową Strategią Rozwoju Gminy Włoszczowa. Sukces pierwszego projektu, jakim był „Street Art. Edukacja poprzez sztukę ulicy”, zachęcił go do dalszego działania, głównie na rzecz swojego miasta. Od dwóch lat zajmuje się także działaniami międzynarodowymi, które wcześniej wydawały mu się nieosiągalne. Obecnie myśli nad wyjazdem na Wolontariat Europejski (EVS) w celu rozwijania swoich umiejętności. Stara się poświęcać coraz więcej czasu na naukę języka angielskiego i rosyjskiego.