31.12.2017

Małgorzata Kulka - edukacja szkolna

O Eduinspiratorze

ZWYCIĘZCA: Małgorzata Kulka

EDYCJA: 2017

KATEGORIA: EDUKACJA SZKOLNA

Dodatkowe informacje

Małgorzata Kulka

Jest absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w tym mieście, oligofrenopedagogiem , członkiem-założycielem Stowarzyszenia “Dar serca dla serc wielu”, członkiem-założycielem Stowarzyszenia “Otwarta Droga”. Od 2008 r. współpracuje z zagranicznymi placówkami kształcenia specjalnego. Jest autorem i koordynatorem 9 projektów. Ciągle poszukuje sposobów na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od lat rozwija placówkę dostosowując jej bazę do potrzeb niepełnosprawnych, podejmuje inicjatywy integrujące ich ze środowiskiem, wprowadza nowoczesne techniki i metody pracy – w tym alternatywne metody komunikacji. Wzorce czerpie od partnerów z Anglii, Finlandii, Malty i Holandii. W realizowanych projektach FRSE uczestniczyło ponad 50 proc. zatrudnionych w placówce Małgorzaty Kulki oligofrenopodeagogów, neurologopedów oraz fizjoterapeutów. Wymiana doświadczeń zmieniła w nauczycielach postrzeganie edukacji niepełnosprawnych i ułatwiła wprowadzanie zmian w diagnozie funkcjonalnej, wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia oraz w dostosowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych do ich zindywidualizowanych potrzeb. Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy dwukrotnie uczestniczyli w praktykach zawodowych u angielskich i maltańskich pracodawców.

– Podpatrzone pomysły sukcesywnie wdrażałam w codzienne funkcjonowanie placówki. Doposażyłam, zmodernizowałam  specjalistyczne pracownie: doświadczania świata, integracji sensorycznej, montessoriańskiej, komunikacji wspomagającej i alternatywnej, przysposobienia do pracy – wylicza Małgorzata Kulka. – Stale poszukuję skutecznych metod edukacyjnego postępowania z  uczniem niepełnosprawnym.