30.12.2017

Jarosław Jabłoński - edukacja zawodowa

O Eduinspiratorze

ZWYCIĘZCA: Jarosław Jabłoński

EDYCJA: 2017

KATEGORIA: EDUKACJA ZAWODOWA

 

Dodatkowe informacje

Jarosław Jabłoński

Jarosław Jabłoński jest z wykształcenia nauczycielem dyplomowanym wf i jęz. angielskiego, uczy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej. W latach 2012-17 pełnił funkcję wicedyrektora szkoły i od 2007 roku wciąż pełni funkcję koordynatora projektów UE w tej placówce. Jarosław Jabłoński pracuje też jako trener piłki nożnej – szkolił we wszystkich grupach wiekowych w lokalnych klubach Rudy Śl. W r. 2012 pełnił funkcję asystenta dyrektora trzech meczy podczas fazy grupowej spotkań Mistrzostw Europy w piłce nożnej (we Wrocławiu). Od 2008 roku zajmuje się realizacją projektów w programach L.D.Vinci, Erasmus+ i PO WER. Współpraca z FRSE zaowocowała zrealizowaniem 2 projektów IVT z programu LDV: ,,Nowoczesne Metody Informatyczne i Komunikacyjne w  Nauczaniu-Uczeniu się” i “E-lektryczno-Logistyczny Rozwój Europy” oraz jednego stażowego w ramach VETPRO: ,,W Pogoni po doświadczenie z kolebki futbolu-wymiana doświadczeń w Anglii szansą na piłkarski rozwój w środowisku lokalnym Górnego Śląska”, a także w programie Erasmus+: ,,Rozwój Kompetencji Kluczowych Szansą na Dobry Start w Zawodzie”. Kolejnymi projektami realizowanymi we współpracy z FRSE są projekty w ramach POWER: ,,Europejska Realizacja Nagrań i Nagłośnień”- dla przyszłych realizatorów nagrań i nagłośnień oraz projekt ,,Z Europą po sukces w zawodzie”- projekt dla przyszłych elektryków, mechatroników i logistyków w Anglii i Włoszech. Ofertą dla nauczycieli ZSP nr 4, realizowaną obecnie, jest projekt programu Edukacja Szkolna pt. ,,Kompetentny Europejski Nauczyciel wsparciem w efektywnej mobilności zawodowej młodzieży”

– Otwarcie się na Europę i świat to przełom w naszej edukacji zawodowej – uważa Jarosław Jabłoński.