28.12.2014

Bartłomiej Głuszak - edukacja dorosłych

O Eduinspiratorze

ZWYCIĘZCA: Bartłomiej Głuszak

EDYCJA: 2014

KATEGORIA: EDUKACJA DOROSŁYCH

Dodatkowe informacje

Bartłomiej Głuszak

Absolwent politologii na Akademii Jana Kazimierza i animacji środowisk lokalnych na Uniwersytecie Gdańskim. Od lat podejmuje działania na rzecz kształcenia osób dorosłych. Dzięki niemu seniorzy mają szansę nieustannego rozwijania swoich umiejętności, są aktywni i nawiązują relacje z młodszymi członkami społeczności lokalnej. Bardzo chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami. Jest dziennikarzem, redaktorem naczelnym pisma „Generacja”, politykiem i innowatorem społecznym oraz ekspertem Komisji Europejskiej w zakresie turystyki osób starszych. Został doceniony przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, który nagrodził go za osiągnięcia na polu pomocy społecznej. Laureat był zaangażowany w realizację projektów: „Międzynarodowy przepływ wiedzy i pomysłów”, „Aktywni seniorzy bez granic” oraz „50+ Czas być aktywnym” (Grundtvig). Jako prezes Federacji FOSa podejmuje szereg ważnych działań edukacyjnych. Przyczynił się m.in. do powstania otwartej platformy edukacyjnej zatytułowanej Akademia III Wieku Warmii i Mazur, w ramach której pozyskuje wolontariuszy: naukowców, społeczników. Jako wiceprezes Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS (FOSa jest jej członkiem) od dwóch lat prowadzi edukację grupy ekspertów-seniorów. Jego działania wpłynęły na sposób funkcjonowania Federacji FOSa oraz na poprawę życia lokalnej społeczności, w tym zaangażowanych wolontariuszy. Jedno z zainicjowanych przez niego działań polega na wspólnym świętowaniu urodzin starszych członków społeczności lokalnej, co pozytywnie wpływa na budowanie dialogu międzypokoleniowego i wzmacnianie więzi społecznych. Ponadto dzięki laureatowi osoby starsze biorą udział w zagranicznych lub krajowych wyjazdach, podczas których zdobywają nowe umiejętności, nabierają pewności siebie oraz nawiązują nowe relacje. Zdaniem laureata inicjatywy te oceniane są w środowisku bardzo pozytywnie, co widać po dużej liczbie przyłączających się partnerów. Ostatnio dołączył Instytut Studiów Społeczno-Edukacyjnych, gdzie odbędą się m.in. badania aktywności osób starszych.