Komunikaty

17.11.2023

Nominacje do konkursu EDUinspirator i MłodyEDUinspirator 2023

Z przyjemnością przedstawiamy wyjątkowych kandydatów do nagrody w konkursie EDUinspirator 2023, którzy wyróżniają się swoją pasją, zaangażowaniem i innowacyjnością w dziedzinie edukacji.

  • Autor: Shutterstock

Oto krótkie podsumowanie nominacji w poszczególnych kategoriach:

EDUinspirator 2023

EDUKACJA DOROSŁYCH – Anna Styszko
Pani Anna Styszko to osoba pełna inicjatyw, aktywna, pracowita i oddana sprawie edukacji dorosłych. Jej zaangażowanie w projekty mobilności w ramach Erasmus+ Edukacja dorosłych oraz rola założycielki Fundacji Laboratorium Inspiracji Społecznych sprawiają, że zdecydowanie wyróżnia się wśród nominowanych. Jej wpływ na rozwój edukacji społeczeństwa lokalnego i obywatelskiego jest niezaprzeczalny.

EDUKACJA POZAFORMALNA MŁODZIEŻY – Aleksandra Kulik 
Pani Aleksandra Kulik to wybitna psycholog, doradca zawodowy i prezeska Fundacji Sempre a Frente. Jej wszechstronne zaangażowanie w rozwijanie kompetencji psychospołecznych i cyfrowych młodzieży, inicjatywy na rzecz wartości europejskich oraz rozwój społeczny zdobyły uznanie. Jej praca w obszarze edukacji pozaformalnej znacząco wpływa na rozwój młodzieży i społeczności lokalnej.

EDUKACJA SZKOLNA – Anna Zawadzka 
Pani Anna Zawadzka wyróżnia się innowacyjnymi projektami, konkursami międzyszkolnymi i współpracą z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Jej aktywność mobilizuje nauczycieli do rozwoju, a zdobytymi doświadczeniami dzieli się z innymi, inspirując do wprowadzania innowacji w edukacji.

EDUKACJA ZAWODOWA – Joanna Młynarska 
Pani Joanna Młynarska, dyrektor Niepublicznego Technikum im. gen. W. Andersa, to prawdziwa liderka, inspirująca uczniów i nauczycieli. Jej zaangażowanie w rozwijanie kierunków kształcenia, innowacyjne podejście do edukacji zawodowej i sukcesy uczniów w konkursach świadczą o jej wyjątkowym wkładzie w edukację zawodową.

SZKOLNICTWO WYŻSZE – Michał Mochocki 
Pan Michał Mochocki to osoba łącząca różne dziedziny – od literaturoznawstwa po konsultacje historyczne gier wideo. Jego praktyczne podejście do kształcenia studentów w branży gier komputerowych, współpraca z NGO oraz tworzenie innowacyjnych programów studiów podkreślają jego znaczący wpływ na edukację wyższą.

Młody EDUinspirator 2023

MŁODY EDUINSPIRATOR STUDENT – Katarzyna Pazurek 
Pani Katarzyna Pazurek, studentka Akademii Marynarki Wojennej, wyróżnia się jako koordynatorka grupy studentów zagranicznych, aktywna uczestniczka życia akademickiego i ambasadorka programu Erasmus. Jej zaangażowanie w promocję wymiany studenckiej oraz aktywność w różnych dziedzinach czynią ją godną nominacji.

MŁODY EDUINSPIRATOR WOLONTARIUSZ – Kaja Możdżeń 
Pani Kaja Możdżeń, liderka projektu „Pocztówka z Lublina”, wyróżnia się aktywnością, inicjatywą i zaangażowaniem w działalność społeczną. Jej rola jako liderki projektu solidarności przyniosła widoczne efekty lokalnie i medialnie, a zdobyty tytuł Ambasadora Europejskiego Roku Młodzieży 2022 to zasłużone uznanie dla jej pracy.

MŁODY EDUINSPIRATOR UCZEŃ – Gabriela Pawłowska 
Gabriela Pawłowska, uczennica technikum, wyróżnia się zaangażowaniem w projekt wymiany młodzieżowej PURWM. Jej aktywność, inicjatywy i udział w tworzeniu treści projektowych świadczą o jej zdolności do inspiracji innych uczniów i dzielenia się doświadczeniem.

Dziękujemy wszystkim nominowanym za ich wyjątkowy wkład w edukację. Czekamy z niecierpliwością na ogłoszenie laureatów konkursu EDUinspirator 2023, którzy z pewnością stanowią inspirację dla całej społeczności edukacyjnej.

Zwycięzców poznamy na Gali 30-lecia FRSE 30 listopada 2023 r.