27.12.2015

Małgorzata Tarasiuk - edukacja dorosłych

O Eduinspiratorze

ZWYCIĘZCA: Małgorzata Tarasiuk

EDYCJA: 2015

KATEGORIA: Edukacja dorosłych

Dodatkowe informacje

Małgorzata Tarasiuk

Pracuje jako nauczyciel języka polskiego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku i jednocześnie działa aktywnie jako wolontariuszka. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Wolontariatu Międzypokoleniowego – lokalnej organizacji działającej na rzecz integracji pokoleń, w której organizuje międzypokoleniowe kursy językowe i komputerowe. Dzięki realizacji pierwszego projektu w ramach programu Grundtvig rozwinęła swoje umiejętności i kompetencje oraz nawiązała kontakty z zagranicznymi instytucjami, co zaowocowało realizacją kolejnych projektów związanych z edukacją dorosłych. Jej działania na rzecz społeczności lokalnej dotyczą szeregu problemów: od dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dorosłych, przez programy profilaktyczne przeciw uzależnieniom, aż po działania związane z integracją uchodźców. Działa również w Fundacji Dialog, w której prowadzi zajęcia języka polskiego jako obcego w grupie wolontariuszy europejskich EVS oraz organizuje pracę amatorskiego teatru szkolnego. Poprzez proponowanie interesujących, aktywnych form spędzania wolnego czasu i promowanie czytelnictwa zachęca dorosłych, zwłaszcza seniorów, do nieustannego rozwoju, do aktywności intelektualnej i społecznej. Realizacja kolejnych projektów partnerskich umożliwiła przeniesienie ciekawych rozwiązań z innych krajów do środowiska lokalnego, wpłynęła także na rozwój seniorów współpracujących z białostockim CKU.