Artykuł

02.05.2024

EDUinspirator 2023: Joanna Młynarska

Poznajcie Joannę Młynarską – laureatkę konkursu EDUinspirator 2023. Jej projekt „Cyfrowa Hiszpania – najlepszym startem w życie zawodowe” wyróżniono za innowacje w kształceniu zawodowym i rozwój lokalnego wolontariatu.

  • Autor: archiwum prywatne

Joanna Młynarska to dyrektorka Niepublicznego Technikum im. gen. W. Andersa w Opatowie. Liderka i wychowawczyni młodzieży – wspiera uczniów z mniejszymi szansami w osiąganiu upragnionych celów.

Jej doświadczenia zawodowe, zebrane w całość, stworzyłyby grubą książkę. Jej zainteresowania można za to ująć w jednym zdaniu: pasjonuje ją wszystko, co wiąże się ze wsparciem i rozwojem tych, którzy tego potrzebują.

Ukończone studia – inżynieria lądowa na Politechnice Warszawskiej oraz zarządzanie w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych – pozwoliły Joannie Młynarskiej pracować w przeszłości m.in. jako inżynier budowy, specjalista ds. promocji w starostwie czy prowadzić usługi szkoleniowe we własnej firmie. Jako przedsiębiorca doskonale poznała oczekiwania pracodawców w zakresie kształcenia zawodowego. Była pomysłodawczynią i organizatorką wielu wydarzeń branżowych (m.in. Opatowskich Targów Budowlanych), ale też akcji w ramach fundraisingu czy wolontariatu, mających na celu pomoc dzieciom z dysfunkcjami. 

W 2022 r. rozpoczęła studia psychologiczne, by – jak sama mówi – lepiej zrozumieć otoczenie i… podopiecznych. Od 2018 r. Joanna Młynarska piastuje bowiem funkcję dyrektora Niepublicznego Technikum im. gen. W. Andersa w rodzinnym Opatowie, które kształci uczniów w obszarze IT. Od tej pory łączy rolę menedżera placówki, wychowawczyni młodzieży i wychodzącej poza schematy liderki. I to właśnie w swojej nowej roli wymyśliła i w pełni koordynowała (w 2021 r.) projekt w ramach programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe: „Cyfrowa Hiszpania – najlepszym startem w życie zawodowe”. – Praktyki u hiszpańskich pracodawców pozwoliły moim uczniom na poznanie nowej kultury pracy, obyczajowości, stylu zarządzania przy jednoczesnym docenieniu indywidualnych predyspozycji zawodowych – wspomina Młynarska. Podkreśla też, że mobilność przyczyniła się do wyrównywania szans edukacyjnych i zawodowych młodzieży wykluczonej.

– Coś, co dla nas, dorosłych, jest normą, dla młodego człowieka, który miał trudny start w życiu, będzie wyzwaniem. Mam zasadę, że nieważne, z jakiego miejsca się startuje – ważny jest obrany cel, realizacja marzeń, a ja i moi nauczyciele jesteśmy od tego, by pomóc młodym w tej drodze – dodaje laureatka konkursu.

Szkoła, której szefuje, jest mała, liczy 116 uczniów. Wartością jest tu indywidualne podejście do każdego, budowanie relacji opartych na zaufaniu, szacunku i zrozumieniu. – Dzięki moim metodom zarządzania szkoła stała się wyborem nr 1 dla uczniów szkół podstawowych z dysfunkcjami, bo kryterium bezpieczeństwa, tolerancji, niedeprecjonowania nikogo, przeciwdziałania wykluczeniu jest dla rodzica równie ważne, jak kryterium kierunku kształcenia – podkreśla Młynarska.

Warto dodać, że uczniowie pod skrzydłami Joanny Młynarskiej zwyciężają w konkursach międzynarodowych i krajowych z obszaru IT, przy 100-proc. zdawalności matur i ponad 90-proc. zdawalności egzaminów zawodowych. Młynarska inspiruje też nauczycieli zawodu, którzy z sukcesem aplikowali na stanowisko Workshop Manager w trakcie EuroSkills 2023 w Gdańsku.