Komunikaty

25.05.2023

EDUinspiracje 2023 – czas start!

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności po raz kolejny organizuje konkurs EDUinspiracje. Ma on na celu wyróżnienie, promocję i upowszechnienie najbardziej wartościowych projektów w dziedzinach edukacji, kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu.

  • Autor: FRSE

Konkurs ma charakter „oscarowy”, co oznacza, że to Narodowa Agencja nominuje kandydatów do nagrody w każdej z kategorii. Nie ma możliwości samodzielnego zgłoszenia swojego projektu do konkursu.

Nominacje są skierowane do beneficjentów instytucjonalnych następujących programów: Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży.

Projekty są nominowane w pięciu kategoriach:

  • Umiejętności cyfrowe;
  • Ekologia;
  • Wyrównywanie szans;
  • Działania społeczne;
  • Synergia dla edukacji.

Ocena projektów oparta jest na takich kryteriach, jak: znaczenie projektu, działania komunikacyjne i upowszechniające rezultaty, wpływ i oddziaływanie, innowacyjność, a także możliwość przenoszenia rezultatów i atrakcyjność działań.

Po nominacji beneficjenci biorą udział w pogłębionym wywiadzie dotyczącym wpływu projektu na beneficjenta i jego środowisko oraz przeprowadzonych działań upowszechniających. Nominowani w konkursie beneficjenci zostaną o tym poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.

Ostatecznego wyłonienia laureatów konkursu dokonuje kapituła na podstawie rekomendacji przygotowanych przez ekspertów Narodowej Agencji. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Gali Wręczania Nagród Edukacyjnych NA, która odbędzie się w grudniu 2023 r.

Więcej informacji o konkursie