Aktualności

21listopad2014

Znamy zwycięzców w konkursach EDUinspiracje oraz EDUinspirator

Dwunastu laureatów konkursu EDUinspiracje oraz EDUinspirator odebrało nagrody podczas Gali Wręczenia Nagród Edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Uroczystość odbyła się 20 listopada w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie.

Podczas ceremonii zwycięzcy odebrali statuetki z rąk wiceminister edukacji Ewy Dudek, wiceprzewodniczącej Rady m.st. Warszawy Ewy Masny-Askanas, dyrektora generalnego FRSE Mirosława Marczewskiego oraz zastępcy dyrektora generalnego FRSE Tomasza Bratka.

Wiceminister edukacji, która uczestniczyła w pracach kapituły obu konkursów, w swoim przemówieniu otwierającym przyznała, że członkowie kapituły musieli dokonać bardzo trudnego wyboru. Wszystkie przedsięwzięcia ocenianie w konkursie EDUinspiracje były na bardzo wysokim poziomie, a osoby, które zrealizowały nominowane projekty wykazały się olbrzymią kreatywnością. Tego samego zdania był Andrzej Kurkiewicz, zastępca dyrektora w Departamencie Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki, który otwierając galę stwierdził, że nagradzanie wzorowo zrealizowanych projektów edukacyjnych jest bardzo ważne w kontekście promowania programu Erasmus+ oraz zacieśniania współpracy międzynarodowej.

Po oficjalnym otwarciu gali uczestnicy wysłuchali wykładu inauguracyjnego. Przeprowadził go Mateusz Grzesiak, trener rozwoju osobistego i coach, uczący ludzi świadomego myślenia oraz rozwiązywania problemów prywatnych i zawodowych. Podczas swojego wystąpienia mówił, jak inspirować i zachęcać innych do działania, uczyć się i rozwijać własne zainteresowania.

Rozdaniu nagród towarzyszyły olbrzymie emocje, ponieważ nazwiska laureatów w konkursie EDUinspirator oraz nazwy organizacji, które zwyciężyły w konkursie EDUinspiracje, do samego końca były utrzymane w tajemnicy. Laureatów ogłoszono dopiero w trakcie gali. Dla wielu osób wygrana była dużym zaskoczeniem.

– Nagroda w konkursie EDUinspirator to dla mnie duża niespodzianka. Takie wyróżnienie zachęca mnie do dalszego działania i inspirowania innych – skomentowała Edyta Kowal-Wencel, nauczycielka języka angielskiego w szkole podstawowej w Przeczycach, zwyciężczyni w kategorii Edukacja szkolna w konkursie EDUinspirator.

EDUinspiracje to inicjatywa podejmowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji od 2011 roku. Każda edycja konkursu odbywa się pod innym hasłem.

– Cel konkursu jest jednak zawsze ten sam, wyłonienie najlepszych projektów dofinansowanych przez FRSE oraz promocja przedsięwzięć, które inspirują, edukują, podejmują ciekawe tematy oraz zostały wzorowo zrealizowane – podsumowała dyrektora promocji i komunikacji FRSE Agnieszka Pietrzak, która w trakcie gali przedstawiła krótką historię konkursu EDUinspiracje. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod hasłem „Jak podzieliliśmy się sukcesem z innymi”. Oceniano przede wszystkim działania związane z upowszechnianiem i wykorzystywaniem rezultatów projektów. Nominacje w konkursie przyznawała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która wskazała 28 projektów 6 kategoriach. Zwycięzców wyłoniła natomiast kapituła.

W tym roku po raz pierwszy EDUinspiracjom towarzyszył konkurs EDUinspirator. Przez jego organizację FRSE chciała nagrodzić osoby, które dzięki uczestnictwu w programach zarządzanych przez fundację wpływają na rozwój systemu edukacji w środowisku lokalnym. Pierwsza edycja odbyła się pod hasłem „Jak motywuję innych do działania”. Chęć udziału w konkursie zgłosiło ponad 100 osób. FRSE nominowała 23 osoby w 6 kategoriach. Wyboru laureatów również dokonała kapituła.

Oba konkursy odbyły się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydarzenie zostało również objęte patronatem medialnym przez Perspektywy oraz portal www.ngo.pl.

Wyniki konkursu EDUinspiracje 2014:

Kategoria Edukacja szkolna
XI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu

Kategoria Szkolnictwo wyższe
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Kategoria Edukacja zawodowa
Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

Kategoria Edukacja dorosłych
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

Kategoria Edukacja pozaformalna młodzieży
Stowarzyszenie Arteria w Gdyni

Kategoria Polsko-litewska przyjaźń
Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu

Wyniki konkursu EDUinspirator 2014:

Kategoria Edukacja szkolna
Edyta Kowal-Wencel | Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Przeczycach

Kategoria Szkolnictwo wyższe
Katarzyna Chmielewska | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

Kategoria Edukacja zawodowa
Jarosław Makal | Politechnika Białostocka

Kategoria Edukacja dorosłych
Bartłomiej Głuszak | Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

Kategoria Edukacja pozaformalna młodzieży
Mateusz Piątkiewicz | Dom Kultury we Włoszczowie

Kategoria Polsko-litewska przyjaźń
Marcin Głuszyk | Fundacja Akademia Podmiotowego Wspierania Młodzieży, Police

 

 

  • 21 listopad, 2014