Aktualności

20sierpień2015

Zmiana terminu nadsyłania prac w konkursie EDUinspiracje – Media 2015

Mamy dobrą wiadomość dla wypoczywających na urlopach dziennikarzy, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie EDUinspiracje – Media 2015. Termin nadsyłania prac mija dopiero 20 września br.! Jednocześnie przypominamy, że głównym celem naszego konkursu jest nagrodzenie autorów najlepszych materiałów dziennikarskich, które poruszają problematykę związaną z programami oraz inicjatywami zarządzanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

W tegorocznej edycji ocenione zostaną prace, które dotyczą takich programów jak „Młodzież w działaniu”, „Uczenie się przez całe życie” (w tym Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Wizyty Studyjne), Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) oraz program Erasmus+.

Prace mogą zgłaszać dziennikarze będący autorami przesłanych materiałów lub wydawcy. W konkursie będą oceniane teksty opublikowane w prasie lub Internecie, audycje radiowe oraz programy telewizyjne. Termin nadsyłania prac upływa 20 września br. Zgłoszenie należy przesłać mailowo na adres media@frse.org.pl lub pocztą tradycyjną (na adres: ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs dla dziennikarzy”). Uczestnicy konkursu mogą zgłosić jedną pracę w każdej kategorii konkursowej.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz kategorii konkursowych można znaleźć tutaj.

Regulamin

tablet_nagroda

  • 20 sierpień, 2015