Aktualności

18sierpień2014

Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim

Celem projektu “Profesjonalizm zawodowy i integracja kulturowa jako efekt ponadnarodowych staży” było zdobycie przez uczestników doświadczenia zawodowego w zagranicznym przedsiębiorstwie. W projekcie udział wzięli uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej. Odbyli oni 3-tygodniowy staż we Francji w restauracjach i hotelach w Nicei. Instytucją partnerską w projekcie było Stowarzyszeniem Restauratorów w Nicei.

Upowszechnianie rezultatów:

Działania upowszechniające zostały skierowane do szerokiego grona polskich i francuskich odbiorców. Wiele z nich wyróżnia się oryginalnością i pomysłowością. Jeśli chodzi o działania upowszechniające, warto tu wymienić liczne szkolne konkursy kulinarne oraz promocję projektu podczas imprez szkolnych, na które zapraszano media. Rezultatami  uczestników okazały się  dodatkowe praktyki zawodowe, osiągnięcia ECVET, zdobycie kompetencji zawodowych, personalnych, społecznych, językowych, interkulturowych oraz adaptacyjnych. Dzięki projektowi szkoła wzmocniła swoją pozycję, w placówce wzrósł  poziomu szkolenia zawodowego, co skutkuje  zwiększeniem naboru do szkoły.  Narzędziami wspomagającymi rezultaty były wywiady radiowe, artykuły, zdjęcia, a także filmy ze stażu, prezentacje multimedialne i publikacje internetowe.

Projekt  powinien wygrać w konkursie, gdyż jest to  przykład stałej, owocnej i przemyślanej partnerskiej współpracy. Bardzo dobre efekty są zasługą pełnego zaangażowania obu stron.  Nad projektem pracowali  ludzie z pasją. Zespół projektowy to wąskie grono nauczycieli, którym daje satysfakcję uśmiech na twarzach stażystów oraz radość, że  młode osoby mogą uczyć się nowych rzeczy, a także poznawać i zwiedzać inne kraje. Dla nauczycieli bardzo ważna jest również świadomość, że pomagają młodym ludziom, często z niezamożnych rodzin, wkroczyć w dorosłe zawodowe życie z sukcesem – oceniają organizatorzy

Tytuł projektu: “Profesjonalizm zawodowy i integracja kulturowa jako efekt ponadnarodowych staży”
Okres realizacji projektu: 1.09. 2012-01.12.2013
Program: Leonardo da Vinci

 

http://www.zs1grodzisk.pl/

 

 

Opis został stworzony na podstawie tekstów zamieszczonych przez nominowanych w dokumentacji konkursowej.

 

  • 18 sierpień, 2014