Aktualności

25cze2015

Celem projektu było zapoznanie uczestników z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi w mechatronice i technice pojazdów samochodowych, metodami szybkiej diagnostyki samochodowej, a także z obsługą i naprawą rozbudowanych układów i systemów mechatronicznych. Wzięło w nim udział 20 uczniów uczących się  w zawodach technik pojazdów samochodowych i  technik mechatronik z wiodącym językiem niemieckim. Odbyli staże w szkołach zawodowych i w autoryzowanych zakładach samochodowych (Mercedes, Porsche, VW, zakłady komunikacji miejskiej).

Poprzez codzienną pracę  w zakładach uczniowie uzyskali nowe kompetencje zawodowe w zakresie organizacji pracy w przedsiębiorstwie samochodowym –  zapoznali się oni ze sposobami zastosowania dokumentacji technicznej i techniczno-ruchowej oraz metodami stosowanymi w diagnostyce pojazdów samochodowych.

 

„Realizacja projektu i doświadczenie zdobyte dzięki współpracy z instytucjami partnerskimi miały duży wpływ na rozwój współpracy sektorowej ZSM 1  z przedsiębiorstwami i instytucjami edukacyjno-szkoleniowymi branży mechatronicznej i motoryzacyjnej w obszarach kształcenia i szkolenia zawodowego. Ważną kwestią było nawiązanie kooperacji z zakładem MAN w Salzgitter, co wpłynęło pozytywnie na rozwinięcie współpracy z zakładem MAN w Niepołomicach, który włączył się w organizację kształcenia i szkolenia zawodowego dla uczniów polskich i niemieckich. Na bazie doświadczeń wyniesionych z realizacji projektu rozwinęła się współpraca z firmami przemysłowymi w Krakowie, których przedstawiciele, wzorem firm niemieckich, chcą wspierać szkołę w kształceniu zawodowym uczniów.” (FRSE)

  • 25 cze, 2015