Aktualności

19sierpień2014

Zespół Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu

Projekt  “Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji nauczycieli ZSM” został podzielony na dwa etaty. W pierwszym polscy nauczyciele poznawali niemiecką szkołę, wyposażenie oraz sposób prowadzenia zajęć z uczniami. W drugim etapie ci sami nauczyciele opracowywali program zajęć dla uczniów w z niemieckiej szkoły, a następnie przeprowadzali lekcje w partnerskiej placówce. Uczestnicy projektu znacznie poszerzyli swoją wiedzę na temat zagranicznych systemów edukacji.

Upowszechnianie rezultatów:

W projekcie uczestniczyli młodzi nauczyciele uczący języka niemieckiego zawodowego. Ich wiedza o urządzeniach, narzędziach, maszynach bardzo często niestety nie jest zbyt szeroka. Projekt miał to jednak zmienić. Jednym z uczestników  projektu był nauczyciel przedmiotów zawodowych znający język niemiecki oraz pełniący funkcję konsultanta technicznego. Jego zadaniem było przybliżanie zagadnień technicznych, aby nauczyciele po opanowaniu merytorycznych podstawy techniki, mogli te treści przedstawić w języku obcym. Projekt realizowano wielowątkowo, a osiągnięcie celów  pozwoliło każdemu uczestnikowi zdobyć doświadczenia. Do dydaktycznych rezultatów można zaliczyć hospitacje lekcji w Niemczech i poznanie systemu kształcenia zawodowego w różnych formach. Uczestnicy projektu poznali polski i niemiecki system kształcenia oraz porównali ich słabe oraz mocne strony. Nawiązywano  kontakty interpersonalne z nauczycielami różnych przedmiotów. Przez prowadzenie lekcji w niemieckiej szkole w obcym, nowym środowisku uczestnicy lepiej radzą sobie ze stresem, są bardziej pewni siebie i znają swoją wartość. Bardzo mocno poszerzył się zakres wiedzy językowej technicznej oraz wiedzy ogólnotechnicznej.  Wypowiedzi nauczycieli są poprawne nie tylko pod względem językowym, ale również merytorycznym. Uczestnictwo w otwarciu roku szkolnego w Izbie Gospodarczej było okazją do spotkania i wymiany doświadczeń z jej władzami, pracodawcami, nauczycielami praktycznej nauki zawodu. Odbyły się także spotkania z burmistrzem, dyrekcją i radą pedagog szkoły, zwiedzano stację ZDF, poznano historię i kulturę regionu (wycieczki – Bingen,technik Museum Speyer).

Za duży sukces uważamy wyposażenie młodego nauczyciela w nowe i inspirujące umiejętności. Uczniowie zaczęli inaczej postrzegać swoich nauczycieli oraz obnosić się do nich z większym szacunkiem. Uczestnicy projektu wrócili z nowymi pomysłami, naładowani pozytywną energią, bogatsi o nowe doświadczeniami i wrażeniami, których nikt im nigdy nie zabierze. Pogłębili kompetencje językowe, wiedzę i umiejętności. Kompleksowo poznali edukację zawodu od teorii do praktyki i pracy we wszystkich możliwych aspektach – oceniają organizatorzy

Tytuł projektu: “Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji nauczycieli ZSM”
Okres realizacji projektu: 1.12. 2012- 31.12.2013
Program: Leonardo da Vinci

 

www.mechanik.rac.pl

 

 

Opis został stworzony na podstawie tekstów zamieszczonych przez nominowanych w dokumentacji konkursowej.

  • 19 sierpień, 2014