Aktualności

25cze2015

W ramach projektu 16 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu – przyszłych architektów krajobrazu – wyjechało na dwutygodniowy staż do placówki kształcenia zawodowego w Niemczech. W jego trakcie zdobywali umiejętności dotyczące projektowania ogrodów współczesnych i historycznych , a także zakładania dróg i ścieżek z kamienia naturalnego i betonu. Projekt umożliwił uczestnikom poszerzenie umiejętności przede wszystkim w zakresie czytania budowlanych rysunków kreślarskich, wykonywania prac pomiarowych, wykonywania brukowania, zakładania i budowania kaskad. Zapoznali się również z planowaniem, zakładaniem i pielęgnowaniem historycznych i nowoczesnych ogrodów krajobrazowych i kompleksów parkowych. Ponadto poznali też programy komputerowe (Auto CAD) i urządzenia techniczne stosowane w tej dziedzinie (praca z niwelatorem). Uczestnicy projektu zapoznali się z terminologią fachową, ale rozwijali też język w codziennych relacjach podczas stażu.

Program stażu konsultowany był z lokalnymi pracodawcami, z którymi Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu stale współpracuje i którzy mieli wpływ na określenie umiejętności praktycznych niezbędnych na rynku pracy. Pracodawcy brali także udział w ewaluacji efektów uczenia się.

 

„Działania upowszechniające sprawiły, że z realizacji projektu skorzystali nie tylko uczestnicy, ale też bliższe i dalsze otoczenie, w tym inne szkoły, również poza granicami kraju. Wyjście z rezultatami projektu do różnych grup interesariuszy, w tym władz lokalnych, kręgów oświatowych, a także do samych pracodawców buduje pozytywną relację z otoczeniem, przyczynia się do wzrostu świadomości zaangażowanych instytucji na temat potrzeb związanych z kształceniem zawodowym. Projekt pozwolił na zacieśnienie współpracy z pracodawcami, a także na nawiązanie kolejnych kontaktów, np. ze szkołą budowlaną ze Słowacji, której uczniowie gościli na praktykach w CKP. Należy uznać, że zasięg działań związany z zapewnieniem trwałości rezultatów jest imponujący jak na projekt tego typu.” (FRSE)

  • 25 cze, 2015