Aktualności

25czerwiec2015

Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Celem projektu było stworzenie ludziom niepełnosprawnym szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Niepełnosprawni i ich opiekunowie są bardzo często otoczeni zarówno rzeczywistym, jak i niewidzialnym murem, który nie pozwala im na pełny udział w życiu społecznym. Udział w projekcie był okazją do przekraczania granic – tych materialnych i tych duchowych.

Do projektu włączani byli ludzie w różnym wieku i o różnych możliwościach. Wspierani przez swoich opiekunów mieli szansę na pełniejsze poznanie sytuacji osób niepełnosprawnych, jak również na dostrzeżenie rozwiązań, które mogą ulepszyć ich życie.

Wykorzystanie w praktyce  stworzonej podczas projektu dokumentacji oraz nagrań z warsztatów realizowanych podczas spotkań partnerskich wpłynęło na zdobycie nowych umiejętności przez partnerów projektu, zaś włączenie w codzienną pracę przykładów najlepszej praktyki pozwoliło na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych.

 

„Bardzo dobry przykład realizacji działań dla osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym. Projekt pokazuje, w jaki sposób powinna przebiegać efektywna wymiana doświadczeń skutkująca pozytywnymi zmianami dla organizacji Beneficjenta. Wprowadzono nowe metody pracy z osobami niepełnosprawnymi, m. in. utworzono “Kuźnię Modrak” – miejsce zamieszkania osób niepełnosprawnych.” (FRSE)

  • 25 czerwiec, 2015