Aktualności

12październik2017

Young dr Dolittle

Realizacja projektu „Young Dr. Dolittle” miała wpływ na rozwój kompetencji zawodowych, językowych i międzykulturowych a także osobistych uczestników projektu. Poprzez realizację zagranicznych mobilności, uczestnicy zwiększyli swój poziom wiedzy ogólnej i zawodowej, wzmocnili swoje umiejętności praktyczne w zakresie opieki weterynaryjnej, poznali organizację i schematy pracy włoskich instytucji, zajmujących się lecznictwem i usługami weterynaryjnymi, włączając procedury, wykorzystywany sprzęt, narzędzia oraz stosowane leki. Ćwiczyli praktycznie, pod okiem zagranicznych lekarzy weterynarii oraz innych pracowników porozumiewając się w j. angielskim i pracując w zespołach, tworzonych do realizowania określonych zadań (badania, zabiegi, opieka nad zwierzętami). Zdobyte przez uczestników projektu doświadczenia, uzyskana wiedza i umiejętności wzmacniają ich pozycję na rynku pracy w regionie. Realizacja projektu miała także pozytywny wpływ na szkołę. Instytucja planowała po zakończeniu prac termoizolacyjnych i modernizacyjnych skupić się na doposażeniu szkoły w nowoczesny sprzęt techno-dydaktyczny i na rozwoju kształcenia praktycznego, powiązanego z potrzebami rynku pracy. Służyć temu ma m.in. zatrudnianie jako nauczycieli praktyków, prowadzących działalność gospodarczą i szkoleniową, kontynuowanie współpracy z innymi szkołami rolniczymi oraz międzynarodowa współpraca w zakresie kształcenia/szkolenia zawodowego. W tym procesie wykorzystane zostaną doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektów mobilności zagranicznej. Z efektów projektu skorzystali także beneficjenci pośredni, uczniowie klas weterynaryjnych szkoły, w których uczestnicy projektu zorganizowali prezentacje zdjęć i czynności których nauczyli się podczas stażu.

Realizacja projektu pozwoliła uczestnikom mobilności i ich opiekunom na poznanie europejskich procedur weterynaryjnych, stosowanych metod, narzędzi i urządzeń, leków i porównanie ich ze stosowanymi w Polsce. Realizacja międzynarodowych projektów wzmacnia potencjał organizacyjny szkoły, kompetencje zawodowe nauczycieli i pracowników, służy poszukiwaniu nowych rozwiązań, wzmocnieniu powiązań z rynkiem pracy. Ułatwia również nawiązywanie nowych kontaktów partnerskich, co służy rozszerzaniu międzynarodowej działalności, tworzeniu nowych propozycji współpracy, także w innych tematach i grupach docelowych. Upowszechnianie informacji o projekcie odbywało się poprzez stronę www szkoły, blog projektu, zdjęcia, artykuły prasowe, bezpośredni przekaz uczestników, prezentacje projektu i jego rezultatów przez zespół projektowy podczas narad i szkoleń dla kadry kierowniczej szkół rolniczych i zawodowych, prezentacje celów projektu podczas kampanii rekrutacyjnych do szkoły oraz do firm/przedsiębiorstw, partnerów szkoły w procesie kształcenia praktycznego uczniów. Te zróżnicowane formy pozwalały na dotarcie do wielu zainteresowanych celami i rezultatami projektu oraz jego realizacją grup docelowych

  • 12 październik, 2017