Aktualności

26sierpień2014

XIII LO im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie

Celem projektu “Widzieć to wiedzieć” było zachęcenie jego uczestników do wyjazdów, dzięki którym można zdobyć wiedzę i doświadczenie oraz do umiejętnego zarządzania wolnym czasem. Uczniowie analizowali różnego rodzaju podróże, w sensie dosłownym oraz w przenośni, ucząc się, jak planować wyjazdy oraz przygotowywać dokumentację z różnych etapów podróży.

Upowszechnianie rezultatów :

Materiały wytworzone w ramach projektu są dobrą pomocą dydaktyczną, którą nauczyciele mogą wykorzystywać nie tylko podczas lekcji, ale również w trakcie zajęć pozalekcyjnych. Na poziomie krajowym projekt upowszechniano m.in. podczas warsztatów dla beneficjentów Wizyt Studyjnych zorganizowanych w styczniu 2013 r.. Na poziomie międzynarodowym projekt był upowszechniany na III Międzynarodowej Konferencji pt: „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji”. W wyniku realizacji projektu powstały: strona internetowa, Platforma WIKI, prezentacje multimedialne. W czasopiśmie oświatowym „Hejnał Oświatowy” ukazały się artykuły. Rezultaty projektu prezentowano jako przykład dobrej praktyki na stronie internetowej FRSE oraz podczas warsztatów dla beneficjentów Wizyt Studyjnych zorganizowanych przez FRSE oraz podczas ogólnopolskiego spotkania dla beneficjentów programu Comenius “Upowszechnianie rezultatów w Partnerskich Projektach Szkół”. Efekty działań opublikowano na stronie internetowej projektu CHAIN, prezentowano podczas Wizyty Studyjnej dla kadry zarządzającej (CEDFOP) w Finlandii, podczas sesji warsztatowych w ramach Seminarium Rady Europy w Niemczech
„Summer School – Understanding Diversity” oraz na platformie Programu Pestalozzi. W gali inaugurującej projekt w Krakowie uczestniczył Konsul USA. Produkty projektu wykorzystywano w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju są tematem kolejnego projektu Comenius dotyczącego sprawiedliwego handlu.  Kontakty ze szkołami partnerskimi umożliwiły realizację projektów finansowanych z innych programów: projekt „Nauczyciel w społeczeństwie wiedzy” realizowany ze szkołą hiszpańską (projekt systemowy „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”), projekt “Szkoła nauczycielką życia” realizowany ze szkołą norweską, finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG (2013-2015). Promocja działań w środowisku lokalnym zachęca inne szkoły do wprowadzania innowacji pedagogicznych, tym samym oddziałuje na politykę edukacyjną w środowisku lokalnym.

Analizując projekt „Widzieć to wiedzieć”, można zauważyć, że stworzono spójny, ciekawy, inteligentny projekt, zwracający uwagę na istotę podróżowania jako na ważny element rozwoju człowieka, bodziec do odkrywania świata przez osobiste doświadczenie innych ludzi i miejsc. Zrealizowano mini projekty, które uświadomiły jak ważny jest cel oraz sposób docierania do niego. Różnorodne metody pracy czyniły projekt atrakcyjnym, a jego treści były czytelne i ciekawe. Projekt odniósł duży sukces. Większa dojrzałość i świadomość odbiorców są jego niewymiernym, ale bardzo ważnym efektem. Wyróżnienie Narodowej Agencji Programu Erasmus+ – Przykład Dobrej Praktyki oraz wyróżnienie Komisji Europejskiej: Star Project – Projekt Gwiazda są wspaniałym sukcesem – oceniają organizatorzy

Tytuł projektu: “Widzieć to wiedzieć” (“To see is to know. All our destinations”)
Okres realizacji projektu: 1.09. 2011 – 31.07.2013
Program: Comenius

 

http://xiii-lo.krakow.pl

 

 

Opis został stworzony na podstawie tekstów zamieszczonych przez nominowanych w dokumentacji konkursowej.

  • 26 sierpień, 2014