Aktualności

24czerwiec2015

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii jest uczelnią prywatną, która od wielu już lat znajduje się w ścisłej czołówce na liście NA pod względem realizacji wyjazdów SMP (w celu odbycia praktyk).

Wszelkiego rodzaju wymiany z zakresu Programu Erasmus, z których korzystają studenci i pracownicy, przekładają się na promocję uczelni w Polsce i za granicą, czego efektem jest utrzymywanie niemal stałej liczby studentów (co w dobie niżu demograficznego młodzieży w wieku studenckim jest osiągnięciem zasługującym na podkreślenie) oraz zwiększająca się liczba studentów zagranicznych zainteresowanych studiami w WSHiG.

 

„Uczelnia z dużymi sukcesami  rokrocznie zwiększa liczbę mobilności, działań monitorujące przeprowadzone przez pracowników NA wskazują, że wprowadzone rozwiązania są realizowane w sposób powtarzalny i ciągły. Pod względem liczby zrealizowanych studenckich wyjazdów na praktykę uczelnia znajduje się na drugim miejscu (biorąc za podstawę rankingu wszystkie uczelnie uczestniczące w programie). Wśród uczelni niepublicznych nie ma konkurencji – wysłała na praktykę 240 studentów, a następna w kolejności szkoła niepubliczna  – zaledwie 59 studentów.” (FRSE)

 

  • 24 czerwiec, 2015