Aktualności

24czerwiec2015

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Tematem przewodnim  tegorocznej współpracy między studentami i doktorantami etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przedstawicielami litewskiego stowarzyszenia Lenku Studentu Klubas były przemiany demokratyczne, które zachodzą w naszych krajach od 25 lat. Główne zagadnienie stanowiły zaś zmiany sposobów życia i świadomości związane z przystąpieniem Litwy i Polski do Unii Europejskiej. Twórcom projektu zależało na wspólnej refleksji nad skutkami tych procesów, odczuwanymi w życiu codziennym.

 

Istotne dla projektu  opowieści i informacje były zbierane zarówno w czasie spotkań i warsztatów, jak również podczas rozmów z mieszkańcami Dubinek. Uczestnicy projektu poszukiwali konkretnych, indywidualnych historii, które ukazują zmiany doświadczane na co dzień przez ludzi z „naszej części Europy” – zarówno przez osoby młode, które garściami korzystają z możliwości swobodnego podróżowania, pracy i nauki, jak również przez starsze pokolenia i społeczności lokalne.

Dodatkowo, istotnym elementem całego projektu był konkurs kulinarny. Umożliwił on zarówno integrację i wzajemnie poznanie uczestników projektu ,jak też wpłynął na rozwój ich przedsiębiorczości i systematyczności. Wspólne planowanie zakupów, podział ról w grupie oraz wspólna praca to czynności  , które pozwoliły na zrealizowanie jednego z głównych priorytetów projektu, tj.  promocji przedsiębiorczości i innowacyjności wśród młodzieży.

 

„Projekt wyróżnia się profesjonalną i dostosowaną do poziomu uczelni strategią upowszechniania rezultatów. Założeniem przedsięwzięcia było stworzenie publikacji naukowej i promocja jej wśród wybranej grupy odbiorców – co udało się osiągnąć, również dlatego, że młodzież zdobyła sponsorów, który wydali publikacje.  Zadbano o prawa autorskie, licencje i inne ważne aspekty, które zapewnią publikacji trwałość. Dodatkowo , po projekcie zorganizowano spotkania, na których prezentowano publikację oraz osiągnięcia projektowe studentów.” (FRSE)

  • 24 czerwiec, 2015