Aktualności

12październik2017

Wsparcie rozwoju animatorów kultury jako podstawa wypracowywania nowych strategii i modeli pracy w zakresie kształcenia zawodowego o profilu artystycznym

[…] zawodowej i chęci rozwoju uczestnika. W konsekwencji doprowadziło to do podniesienia atrakcyjności i jakości prowadzonych zajęć. Projekt miał również wpływ na funkcjonowanie samej instytucji beneficjenta poprzez stymulację kadry do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, zwiększenie zainteresowania możliwościami podnoszenia jakości kształcenia w ramach różnorodnych programów europejskich, podniesienie atrakcyjności proponowanych form kształcenia, zwiększenie zainteresowania kierunkiem, a tym samym zwiększenie ilości osób kształcących się w Studium. Projekt pozwolił również na nawiązanie współpracy z instytucjami partnerskimi i otwarcie dalszej perspektywy, w tym mobilności dla słuchaczy. Uczestnik dzięki udziałowi w pracy artystycznej m.in.: w warsztatach choreograficzno-performatywnych Yellow Labor w czasie mobilności w czasie XXIII edycji Festiwalu Fabbrica Europa prowadzonych przez Cristinę Caprioli, oraz udziałowi w realizacji instalacji performatywnej “Notes on a Pebble” zdobył wiedzę i umiejętności które stały się częścią programu zajęć warsztatowych z zakresu reżyserii i plastyki ciała, realizowanych w instytucji beneficjenta. Rezultatem jest stworzenie przez uczestniczkę autorskiego cyklu zajęć warsztatowych nazwanych “wertykalne poziomy narracji”. Propozycja programu stanowi nowatorskie i bardzo interesujące spojrzenie na problem transpozycji nie tylko w kontekście tańca, ale szerzej wszelkich działań artystycznych. Przeprowadzone zostało spotkanie dotyczące realizacji projektu oraz jego praktycznych efektów “Historie florenckie – czyli szukanie własnego porządku w powodzi sztuki”. Spotkanie dedykowane było wszystkim osobom zainteresowanym projektem a także europejskimi programami mobilności. Efekty projektu przedstawione zostały również na Radzie Pedagogicznej wobec całego grona pedagogicznego. Projekt oprócz zmian w instytucji wpłynął również na rozwój zawodowy uczestnika. Projekt był jednym z elementów planu rozwoju zawodowego. Uczestniczka podjęła opis doświadczenia mobilności z perspektywy podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach kolejnego stopnia awansu zawodowego. Dodatkowo analiza i opis zadań wynikających z realizacji projektu stał się początkiem pracy nad przygotowaniami do studiów doktoranckich, dotyczących metod i technik pracy twórczej w ramach edukacji artystycznej. Został opracowany wstępy szkic pracy. Uczestniczka została zaproszona również do przeprowadzenia warsztatów performatywnych w Łodzi dla członków zespołu – Stowarzyszenie Teatralne Chorea. Warsztat jest efektem doświadczenia mobilności (praca z C. Caprioli w ramach Festiwalu Fabbrica Europa).

  • 12 październik, 2017