Aktualności

12październik2017

Wrocławianin, Polak, Europejczyk – międzynarodowy wymiar edukacji

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu od 1995 roku z powodzeniem uczestniczy w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich. Szkoła już wcześniej brała udział w programach Sokrates i Comenius, mających na celu podwyższanie kwalifikacji kadry pedagogicznej i międzynarodową współpracę placówek. Projekt pt. „Wrocławianin, Polak, Europejczyk – międzynarodowy wymiar edukacji” to kolejne działanie wspierające rozwój kadry pedagogicznej oraz podniesienie efektywności i jakości pracy.

Projekt zakładał realizację następujących celów:
– wpływ na efektywność nauczania języków obcych;
– motywację do wykorzystywania narzędzi ICT w praktycznym zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
– wprowadzenie metody CLIL,
– wdrażanie europejskich standardów nauczania i zarządzania placówką.

Wszystkie zrealizowane szkolenia zaplanowano zgodnie z ujawnionymi potrzebami i profilem zawodowym uczestników. Udział w projekcie przyczynił się do poprawy kompetencji zawodowych nauczycieli, umożliwił zdobycie nowych umiejętności – od językowych po interpersonalne. Beneficjent zapoznał się z możliwością wdrożenia innowacyjnych metod nauczania, aplikacji i narzędzi ICT, tworzenia nowych kółek zainteresowań, wydarzeń językowych, a także wprowadzania elementów nauczania bilingwalnego i jednolitej strategii nauczania. W placówce poszerzono ofertę zajęć dodatkowych – wprowadzono spotkania w ramach zajęć z języka angielskiego z cyklu „Mnemotechniki w uczeniu się języków obcych”, z języka francuskiego „ Mały poliglota” oraz rozbudowano organizację imprez kulturowych. W szkole obchodzony jest Dzień Języków Obcych, Dni Frankofonii, Dni Języka Niemieckiego oraz promowana wielokulturowość poprzez organizację konkursów Niemieckojęzycznej Piosenki Świątecznej czy Piosenki Obcojęzycznej. Podczas zajęć nauczyciele wykorzystują poznane metody tj. CLIL, content and contex, 4Cs and 3As, projektów, mapy myśli w praktyce. Dyrekcja szczególnie dba o zacieśnienie współpracy między nauczycielami oraz wymianę dobrych praktyk, organizując spacery edukacyjne polegające na obserwacji pracy danego nauczyciela. W ramach popularyzacji działań, oprócz praktycznych zastosowań wprowadzonych w sali lekcyjnej, uczestnicy dzielą się doświadczeniami organizując konferencje i seminaria dla grona zarządzającego – dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz kadry pedagogicznej. Rezultaty projektu zamieszczono na platformie Erasmus+ Project Results Platform oraz szkolnej stronie internetowej projektu.

  • 12 październik, 2017