Aktualności

11październik2017

W trosce o jakość w ilości – program interdyscyplinarnego wspierania studenta filologii obcej w oparciu o metodę tutoringu akademickiego w Uniwersytecie Gdańskim

Projekt zarówno w swoich założeniach, jak i w sposobie osiągania efektów wykraczał znacznie poza standardowe praktyki podnoszenia jakości edukacji w instytucji kształcenia wyższego. Polegał na przeprowadzeniu łącznie 120 godzin szkolenia eksperckiego dla grupy 29 nauczycieli akademickich w zakresie pracy metodą spersonalizowanego tutoringu akademickiego. Potem nastąpiły dwa semestry wdrożeń indywidualnych godzin tutorskich prowadzonych z 222 studentami Uniwersytetu Gdańskiego. Największa innowacyjność projektu polegała na zbudowaniu w uczestnikach poczucia dużej odpowiedzialności za prowadzenie procesów tutorskich, które w wymiarze od 7 do niekiedy 14 spotkań z jednym studentem pozwoliły na zainicjowanie, obserwację i kreację nowych ścieżek edukacji akademickiej i ich osobistego rozwoju. Bardzo istotne okazało się doświadczenie uczenia się kadry akademickiej od siebie nawzajem, od studentów, wchodzenie w autentyczny dialog, odczuwanie głębokiej satysfakcji z budowania unikalnej kultury akademickiej współpracy w zespole, w którym studenci byli partnerami, a nie wyłącznie odbiorcami transmisyjnie przekazywanej wiedzy. Projekt stał się inspiracją do poszerzania oferty edukacyjnej dla studentów. Stał się też flagowym – chociaż pilotażowym – eksperymentem edukacyjnym w sferze uniwersyteckiej na skalę krajową. Świadczy o tym rosnące wciąż zainteresowanie jego efektami ze strony przedstawicieli innych uniwersytetów w Polsce (UAM, UŚ, UWr) oraz nawet tych uczelni, które już tutoring realizują np. w ramach MISH-ów (UW). Za granicą zainteresowanie projektem rosło dzięki jego prezentacji na konferencjach międzynarodowych, np. w Barcelonie w 2014 roku oraz w Wenecji w 2016 roku. Powstałe w projekcie dwie monografie zbiorowe napisane przez studentów i tutorów są innowacyjne i stanowią pierwszy na polskim rynku przykład pogłębionej analizy (oraz praktycznych efektów) edukacji spersonalizowanej na poziomie akademickim. Konferencja zamykająca projekt, jako zdarzenie także naukowe, zjednoczyło pasjonatów elitarnego kształcenia, zmotywowało wielu do badań i poszukiwań coraz lepszych rozwiązań edukacyjnych w swoich obszarach dyscyplinarnych, a także zachęciło do nawiązywania kontaktów interdyscyplinarnych.

  • 11 październik, 2017