Aktualności

09październik2017

Virtual Game Method in Higher Education

Projekt GAMES przyczynił się do rozwoju i wprowadzeniem gier wirtualnych w szkolnictwie wyższym jako innowacyjnej metody edukacji. Korzystanie z gier to sposób uczenia się (zwany także edutainment) łączący edukację i zabawę, angażujący uczniów i studentów, pozwalający na eksperymentowanie. Jedną z dziedzin, w których stosowane są gry symulacyjne, jest edukacja biznesowa. Symulacje i gry to eksperymentalne ćwiczenia, które wykorzystują różne zdolności intelektualne uczniów/studentów, przez co sprawiają, że sam proces uczenia się jest efektywniejszy. Gry biznesowe zmuszają uczestników do podejmowania szeregu decyzji menedżerskich, a później gracze otrzymują informacje zwrotne dotyczące konsekwencji tych decyzji. Nauczyciele stają się moderatorem procesu kształcenia, a najważniejsi są studenci, którzy dzięki nowym doświadczeniom rozwijają swoje umiejętności i kompetencje.

Innowacyjność projektu i jego wyników znajduje potwierdzenie na poziomie instytucji partnerskich (wirtualne gry zostały po raz pierwszy zastosowane jako metoda nauczania przez 3 z 4 partnerów) oraz na poziomie tematycznym (wdrożenie nowej logiki do gier, przez co zwiększono interdyscyplinarność tego narzędzia). W ramach gry mogą byś tworzone wirtualne firmy działające nie tylko w tradycyjnym środowisku biznesowym ale również takie z obszaru działalności prospołecznej i socjalnej.

Warto zwrócić uwagę na to, że projekt jest jednym z nielicznych przykładów transferu wiedzy z polskiej uczelni do instytucji szkolnictwa wyższego w innych krajach. Jest to godne pochwały i może być traktowane jako innowacyjne na poziomie projektów UE realizowanych przez instytucje z Polski. Partnerstwo zdołało stworzyć produkty, które mogą być wykorzystane przez inne sektory edukacji, a zwłaszcza edukację zawodową i edukację dorosłych. Rezultaty projektu zostały stworzone przez międzynarodowy zespół autorów mających różne doświadczenia i przyjmujących różne podejścia do sposobów dzielenia się wiedzą i rozwijania umiejętności. Kolejną zaletą była ocena osiągniętych wyników przez grupę międzynarodowych ekspertów, w tym praktyków spoza sektora szkolnictwa wyższego. Zapewniło to niewątpliwie europejską wartość dodaną wykreowaną przez projekt i możliwość wykorzystania jej przez instytucje z różnych krajów. W projekcie udało się wypracować wszystkie planowane rezultaty, które są w dodatku w znacznej mierze innowacyjne, na uwagę zasługuje również bardzo dobry skład konsorcjum – partnerzy dysponowali wiedzą ekspercką niezbędną do wypracowania wartościowych rezultatów, wzajemnie się uzupełniali. Projekt został dobrze upowszechniony a grupy docelowe i sektor edukacji wykorzystują rezultaty projektu.

  • 9 październik, 2017