Aktualności

24czerwiec2015

Uniwersytet Wrocławski

W ramach projektu Uniwersytet Wrocławski zrealizował 7 wymian nauczycieli akademickich oraz 14 mobilności studentów na studia i praktyki. Na szczególną uwagę zasługuje fakt zrealizowania bardzo długich wymian nauczycieli, przy czym współpraca ta jest nadal kontynuowana.

Wymiernym efektem współpracy w tej edycji programu są publikacje naukowe powstałe w wyniku wspólnych badań naukowych pracowników uczelni polskiej i partnerskiej uczelni islandzkiej w obszarze fizyki teoretycznej – będą one kontynuowane w przyszłości. Równocześnie,  studenci Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy wzięli udział w projekcie, podkreślali wysoki poziom zarówno merytorycznej, jak i organizacyjnej strony stażu/studiów przygotowanych przez instytucję przyjmującą.  Co więcej, jest to już kolejny udział tej uczelni w konkursie w ramach FSS. UWr został już wcześniej nagrodzony Dyplomem Lidera Mobilności za wysłanie największej liczby studentów na studia i praktyki do Państw-Darczyńców.

 

„Projekt pozwolił na kontynuację i rozwinięcie współpracy z uczelniami partnerskimi w Norwegii i na Islandii, która została zapoczątkowana dwoma poprzednimi projektami w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Zrealizowany projekt był kolejnym etapem na drodze do zdynamizowania współpracy naukowej i studenckiej pomiędzy Polską a Krajami-Darczyńcami.” (FRSE)

  • 24 czerwiec, 2015