Aktualności

18sierpień2014

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Celem projektu Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) – kursy języka polskiego dla zagranicznych studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu było przygotowywanie i prowadzenie kursów językowych dla studentów, którzy przyjechali do Polski w ramach programu Erasmus. W dwóch kursach zorganizowanych w roku 2013 na UWM w Olsztynie uczestniczyło 35 zagranicznych studentów z 7 krajów. Studenci przyjechali do Polski na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14.

Upowszechnianie rezultatów:

Najważniejszym rezultatem jest to , że uczestnicy kursu  zdobyli wiedzę językową i umiejętności niezbędne do komunikowania się po polsku na poziomie A1 w sytuacjach życia codziennego. Oprócz tradycyjnych metod nauczania, sięgnięto też po nowe media i metody aktywizujące. Do tych ostatnich zaliczają się warsztaty komputerowe i zajęcia w laboratorium językowym. Wśród metod aktywizujących na uwagę zasługują warsztaty teatralno-taneczno-muzyczne, w czasie których podczas nauki wybranych tańców polskich i fragmentów literatury polskiej studenci w praktyce posługiwali się językiem w kontaktach z nauczycielem i w grupie. Efektem tych działań był prezentowany podczas zakończenia kursu program artystyczny składający się ze scenek, recytacji, śpiewu i tańca. Obok zajęć stricte językowych studenci uczestniczyli w wykładach poświęconych polskiej kulturze, literaturze, historii, tradycjom, a także najnowszym wydarzeniom społeczno-politycznym w Polsce. Wykłady prowadzono ze wsparciem audiowizualnym i w formie prezentacji multimedialnych. Podczas kursu studenci mieli także możliwość sprawdzenia swoich kompetencji kulturowych i językowych, czemu służyły wycieczki do ważnych miejsc: Grunwald, skansen w Olsztynku, sanktuarium w Św. Lipce, Wilczy Szaniec w Gierłoży. W promocji rezultatów kursu i w celu zapewnienia ich trwałości sięgnięto po nowe media – studenci otrzymali CD z 400 fotografiami z kursu, otrzymali je też przedstawiciele władz UWM oraz BWZ UWM, a także FRSE w Warszawie. Wybrane fotografie i informacje o kursach EILC znalazły się także na stronie internetowej Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców UWM www.uwm.edu.pl/ckjp i w broszurach informacyjno-promocyjnych Centrum. Ponadto, informacje o kursie trafiły do mediów regionalnych: PR Olsztyn, „Gazety Olsztyńskiej” i uniwersyteckich: Radia UWM FM, „Wiadomości Uniwersyteckich”. Informacje o projekcie i fotografie zaprezentowano także poza Polską – kierownik Centrum przedstawiła je podczas prowadzenia zajęć na Uniwersytecie w Genui w marcu 2014 (LLP Erasmus – Teaching Staff Mobility 2013/14). W roku 2015 zaplanowane jest wydanie publikacji z okazji 10-lecia działalności Centrum, w której zawarte będą obszerne informacje o wszystkich 5 kursach EILC przeprowadzonych na UWM. Największym sukcesem jest zadowolenie studentów po zakończonym kursie i zdobyte przez nich umiejętności językowych oraz pozytywne opinie i informacje zwrotne, które otrzymujemy od nich

Uważamy, że zastosowane przez nas metody były interesujące, przynoszące dobre efekty językowe i zadowolenie studentów. Podczas wszystkich działań związanych z kursem towarzyszyła nam bardzo duża dbałość o studentów i ich potrzeby. Dokładaliśmy możliwych starań, aby ich aklimatyzacja w Polsce i komunikacja międzykulturowa przebiegały pozytywnie i bez zakłóceń, przynosząc studentom wiele satysfakcji. Sądzimy, że atutem naszej młodej i dopiero rozwijającej się jednostki jest to, że podczas zaledwie 9-ciu lat jej istnienia przeprowadzaliśmy kursy EILC aż 5 razy – w latach: 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, a w kursach tych uczestniczyło łącznie ponad 150 studentów. Pozwoliło to nam znaleźć się z grupie najbardziej znanych i najdłużej zajmujących się nauczaniem jpjo ośrodków uniwersyteckich w Polsce, co już jest dla nas dużym wyróżnieniem. Możliwość przeprowadzania kursów EILC, goszczenia tak wielu studentów – obcokrajowców z różnych krajów, zapoznawania ich z językiem polskim i polską kulturą to dla nas nie tylko interesujące wyzwanie, ale też pozytywne, rozwijające i cenne doświadczenie – oceniają organizatorzy

Tytuł projektu : Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) – kursy języka polskiego dla zagranicznych studentów
Okres realizacji projektu: 1.09. 2013– 28.09.2013
Program: Erasmus

 

http://www.uwm.edu.pl/okjp/

 

 

 

Opis został stworzony na podstawie tekstów zamieszczonych przez nominowanych w dokumentacji konkursowej.

 

  • 18 sierpień, 2014