Aktualności

25czerwiec2015

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku

Celem projektu było stworzenie platformy służącej do międzypokoleniowej i międzynarodowej wzajemnej edukacji oraz do wymiany wiedzy i doświadczeń w społecznościach lokalnych partnerów projektu. Podczas międzynarodowych spotkań partnerzy projektu podzielili się przykładami  dobrej praktyki dla edukacji społeczności seniorskiej i nauki międzypokoleniowej .

Zrealizowano specyficzny cel polegający na rozwoju innowacyjnych metod poprawiających komunikację pomiędzy pokoleniami i stworzeniu możliwości wzajemnego przekazywania wiedzy pomiędzy starszą i młodszą generacją,  bazując na dobrych praktykach stosowanych w organizacjach partnerskich. Poznano również kilka  innowacyjnych metod komunikacji międzypokoleniowej. Szeroko rozpowszechniano ideę projektu w środowisku lokalnym: artykuły w miesięczniku UTW “Wiecznie Młodzi” oraz “Kurierze Porannym”, liczne publikacje i książki, audycja w Radio Białystok, serwis informacyjny w Internecie.

 

„Partnerstwo było bardzo dobrym przykładem angażowania słuchaczy w projekt na każdym etapie jego realizacji oraz prowadzenia działań edukacyjnych przez UTW na bazie doświadczeń zdobytych w międzynarodowym środowisku. Mocnymi stronami projektu jest duża liczba zaangażowanych słuchaczy, różnorodność działań podejmowanych dla słuchaczy, wysoka jakość produktów końcowych, znaczący wzrost międzykulturowych, językowych i komunikacyjnych umiejętności wśród pracowników i słuchaczy oraz zaangażowanie na każdym etapie realizacji projektu.” (FRSE)

  • 25 czerwiec, 2015