Aktualności

28Sie2014

Uniwersytet Śląski, Szkoła Języka i Kultury Polskiej

Celem projektów typu EILC – Intensywne kursy językowe było przygotowywanie i prowadzenie przez instytucje kursów językowych dla przyjeżdżających studentów Erasmusa. Kursy te były organizowane w krajach, w których używa się języków rzadziej nauczanych. Do języków tych należy polski. Celem kursów EILC było przede wszystkim umożliwienie studentom posługiwania się danym językiem w życiu codziennym. Program ukierunkowany był szczególnie na praktyczną naukę języka. Bogaty i intensywny program kursów EILC prowadzonych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ przewidywał 116 godzin nauki języka: 80 godz. lektoratu i 36 godz. innych zajęć językowych. Zorganizowano kurs dla 4 grup. Przed południem studenci uczestniczyli w lektoracie, a po południu – w innych zajęciach językowych, w czasie których utrwalali lub rozwijali różne sprawności językowe. Zajęcia dodatkowe przygotowane były również z myślą o aktywizacji językowej studentów. Były to m.in.: teatr poezji dziecięcej, w którym prezentowali najsłynniejsze wiersze dla dzieci, wieczory z polską piosenką oraz konkursy i zabawy językowe. Stosowano łączone, gramatyczno-komunikacyjne podejście do nauki języka. Sytuacje komunikacyjne umożliwiały studentom szybkie opanowanie zwrotów językowych pozwalających na porozumienie się i „przeżycie” w obcym kraju, a podstawy gramatyki były potrzebne do dalszej nauki języka. W ramach kursów EILC prowadzono też wykłady, seminaria i spotkania , których celem było zapoznanie zagranicznych studentów z najważniejszymi wiadomościami o Polsce z dziedziny kultury, literatury, filmu, tradycji i obrzędowości, nauki, sytuacji społeczno-politycznej. Zajęcia językowe na każdym z 4 kursów – czyli dla każdej około 15-osobowej grupy – prowadziło troje wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Zgodnie z założeniami projekt obejmował również wycieczki po regionie i zwiedzanie miast – niezbędne elementy części kulturalno-poznawczej. Uczestnicy obejrzeli też specjalnie przygotowany blok polskich filmów i brali udział w dyskusji moderowanej przez filmoznawców. Ponadto spotkali się z przedstawicielami władz lokalnych, władz uczelni i z polskimi studentami, którzy uczestniczyli w programie Erasmus w różnych krajach oraz z obcokrajowcami mieszkającymi w Polsce.

Upowszechnianie rezultatów:

Najważniejszym osiągniętym rezultatem był wysoki stopień aktywizacji uczestników – zadanie to zostało zrealizowane na wielu płaszczyznach. Studenci uczestniczący w kursie EILC zostali aktywnie włączeni w życie studenckie Uniwersytetu Śląskiego (spotkali się z przedstawicielami samorządu studenckiego, studenckich kół naukowych i kół zainteresowań, uczestniczyli w zorganizowanym specjalnie dla nich przez AZS Katowice dniu sportu), poznali zasady funkcjonowania najważniejszych jednostek, z którymi potem potencjalnie mieli do czynienia w czasie studiów w Polsce. Poznali i porównali systemy edukacyjne w Polsce oraz w swoich krajach, nauczyli się, w jaki sposób układać plany zajęć, wypełniać dokumenty uniwersyteckie (w tym kartę wpisową na studia oraz indeks). Zajęcia z języka polskiego spotkały się z żywym zainteresowaniem studentów. Kursy prowadzone były metodą komunikacyjną, co dało bardzo dobre efekty i studenci w bardzo krótkim czasie zdobyli umiejętność komunikowania się w języku polskim. Seminaria i wykłady, projekcje filmowe, wieczory poezji i poezji śpiewanej, teatr studencki umożliwiły nabycie podstawowej wiedzy o naszym kraju, jego kulturze, historii, obyczajach. Na potrzeby kursu zostały opracowane materiały dydaktyczne (prezentacje multimedialne, quizy językowe, gry karciane, książeczki i broszurki), które w atrakcyjny sposób przedstawiły prezentowane wiadomości, a także zagadnienia gramatyczne, kulturowe i obyczajowe. Studenci odbyli także cykl zajęć multimedialnych z programami komputerowymi do nauki języka polskiego (szczególnie gramatyki i frazeologii). Zdjęcia z wydarzeń zostały  wykorzystane w materiałach promocyjnych i reklamowych Uniwersytetu Śląskiego, zaś opracowane materiały do tej pory są na bieżąco używane w czasie stacjonarnych i zagranicznych kursów języka polskiego (prowadzonych w różnych środowiskach przez lektorów związanych ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej – w tym także wśród Polonii w czasie wyjazdowych warsztatów języka polskiego). Prezentacje dokumentujące przebieg kursu są także demonstrowane m.in. na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (edycje polskie i zagraniczne), co pozwala przekazywać przyszłym lektorom i wykładowcom dobre wzorce nauczania.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej od wielu lat kształci obcokrajowców będących na różnych poziomach zaawansowania językowego, prowadzimy także kursy adaptacyjne do podjęcia studiów w Polsce dla stypendystów Rządu RP, dla studentów programów im. K. Kalinowskiego i im. S. Banacha. Projekt w ciągu kilku lat jego realizacji na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń dydaktyczno-kulturowych organizowanych przez naszą jednostkę, poszczególne wydarzenia były dokumentowane przez lokalne media, a w najważniejszych z nich brali udział przedstawiciele władz uniwersyteckich i władz miasta, co świadczy o ich wysokiej randze i znaczącej roli – także z perspektywy działań na rzecz rozwoju i internacjonalizacji regionu – oceniają organizatorzy.

Tytuł projektu: Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) – kursy języka polskiego dla zagranicznych studentów programu Erasmus
Okres realizacji: 1.09. 2013-28.09.2013
Program: Erasmus

 

http://sjikp.us.edu.pl

 

 

Opis został stworzony na podstawie tekstów zamieszczonych przez nominowanych w dokumentacji konkursowej.

  • 28 Sie, 2014