Aktualności

24czerwiec2015

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika co roku wysyła liczną grupę studentów oraz pracowników na stypendia w ramach programu Erasmus od samego początku jego realizacji w Polsce, tj. od roku 1998/99. W roku 2013/14 uczelnia zrealizowała 261 wyjazdów studentów w celu studiowania (wyjazdy SMS), 71 wyjazdów studentów w celu odbycia praktyk (SMP), 54 wyjazdy pracowników akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) oraz 15 wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT).

W trakcie realizacji działań związanych z umową 2013/14 najważniejszy był udział uniwersytetu w XIV Festiwalu Nauki i Sztuki, odbywającym się pod hasłem “Człowiek Współczesny” , a zorganizowanym z okazji w 10-lecia polskiej akcesji do Unii Europejskiej. ESN oraz grupa zagranicznych studentów Erasmusa, we współpracy z BPM i Centrum Promocji i Informacji UMK, przygotowała trzy imprezy pod wspólnym tytułem “Europa na wyciągnięcie ręki”: ‘Posmakuj Europę’, ‘Palcem po mapie’ i ‘Buźka Europy’ , przeznaczony dla dzieci. Imprezy cieszyły sie dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i taka forma będzie kontynuowana w przyszłości.

 

„Uczelnia jest zarówno w czołówce pod względem liczby realizowanych wyjazdów, jak również stanowi niezwykły przykład ciekawych rozwiązań i pomysłów mogących zainspirować inne instytucje w zakresie integracji studentów zagranicznych ze środowiskiem lokalnym.” (FRSE)

  • 24 czerwiec, 2015