Aktualności

18sierpień2014

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Celem projektu “ACAMIMM – Analytical and Computer Assisted Methods in Mathematical Models” było stworzenie innowacyjnego modułu kształcenia. Uczestnicy projektu – słuchacze studiów magisterskich i doktoranckich oraz wyróżniający się słuchacze studiów I stopnia matematyki, fizyki i informatyki – wzięli udział w zajęciach, podczas których zajmowali się m.in. sposobami badania modeli matematycznych powstałych w ekonomii i przemyśle. W rozwiązywaniu problemów studentów wspierali nauczyciele akademiccy.

Upowszechnianie rezultatów:

Analizując w  gronie profesorów zainteresowania studentów wypracowano ideę połączenia zaawansowanej matematyki wyższej, programowania metod dowodzenia i modelowania procesów fizycznych. Dzięki zaangażowaniu wykładowców łatwo osiągnięto wszystkie założone cele: dydaktyczne, naukowe, organizacyjne i te związane z integracją kultur, wymianą doświadczeń i przejęciem ciekawych rozwiązań metodycznych. Największą satysfakcją są  osiągnięcia uczestników. Studenci znacznie rozszerzyli swoją wiedzę o nowoczesnych metodach modelowania matematycznego, potwierdzając to podczas egzaminu i prezentacji rozwiązania zadania problemowego, które opracowali w grupach zróżnicowanych kulturowo. Nauczyciele wymienili doświadczenia i wypracowali metody nauczania w takich grupach. Podstawa sukcesu to realizacja projektu przez doświadczonych profesorów – autorów omawianych teorii, którzy z taką samą pasją prowadzą badania naukowe i zajęcia dydaktyczne.  Warto podkreślić, że ACAMIMM wciąż trwa. Otwarto przewody doktorskie. Aktywna jest strona projektu acamimmip.ukw.edu.pl. Wykładowcy przygotowują kolejną edycję w Rumunii. Na konferencji CIA’14 (Węgry, 7-13.09.14) odbędzie się sesja specjalna poświęcona ACAMIMM. Coraz więcej interesariuszy odszukuje UKW na uniwersyteckiej mapie Europy, przyczyniając się do jej internacjonalizacji. Dla uczestników przygotowano skrypty w pełni pokrywające treści kursu. Skrypty uzupełnione o zadania do samodzielnego rozwiązania, pytania egzaminacyjne, zadania projektowe i ich wybrane rozwiązania stanowią treść podręcznika akademickiego. Wypracowano rzetelne metody i narzędzia ewaluacji. Zostały one zaprezentowane podczas spotkania dla koordynatorów (Warszawa, 05.10.12). Będą one wykorzystywane w kolejnych projektach, podobnie jak logo kursu i wzory certyfikatów. Na każdej uczelni partnerskiej promowano kurs ACAMIMM przed rekrutacją studentów, korzystając z ulotek reklamowych. Po jego zakończeniu dzielono się wrażeniami na swoich uczelniach, ilustrując je barwnym Diary of ACAMIMM. O ACAMIMM pisała lokalna prasa, sprawozdanie z I edycji otrzymał Prezydent Miasta Bydgoszczy. Wyróżnieniem był artykuł “Matematyka nie przestaje fascynować” R. Smolarczyk (EDA nr 13, 2013.). Studenci i wykładowcy pracując niezwykle intensywnie naukowo i biorąc udział w zajęciach kulturowych i krajoznawczych stworzyli zintegrowaną społeczność. Nawiązano współpracę, która żywo rozwija się poza projekt. Opracowane dla potrzeb kursu książka i metody ewaluacji są trwałymi narzędziami pracy i oceny jej efektywności, a także podstawą do odtwarzania kursu. Stąd też rezultaty kursu (m.in. uzyskane kompetencje, poznane metody, partnerstwo, a także logo, ulotki, podręcznik) stale wykorzystywane będą w działaniach naukowych, edukacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych.

Letnia szkoła “Analytical and Computer Assisted Methods in Mathematical Models” to wspólny sukces profesorów i studentów siedmiu uniwersytetów z czterech różnych krajów. Zajęcia prowadzone były przez wybitnych specjalistów, którzy z taką samą pasją prowadzą badania naukowe i zajęcia ze studentami. Wykłady i ćwiczenia były dialogiem pomiędzy nauczycielami, a słuchaczami. Dzięki opracowanym metodom ewaluacji i ich konsekwentnej realizacji mogliśmy zapewnić wysoką jakość kształcenia, zajęć kulturowych i aktywnego wypoczynku. Połączyliśmy intensywną naukę z poznawaniem tradycji i bogactwa krajobrazowego nieznanych nam wcześniej regionów. Dlaczego powinniśmy zwyciężyć w konkursie? Nasza letnia szkoła z pewnością nie jest lepsza od innych, ale dla nas była najlepszą szkołą życia, współpracy i porozumienia. Na jej przykładzie pokazaliśmy, w jaki sposób z sukcesem połączyć pozornie odległe dyscypliny: matematykę, fizykę stosowaną i informatykę – oceniają organizatorzy

Tytuł projektu: “ACAMIMM – Analytical and Computer Assisted Methods in Mathematical Models”
Okres realizacji projektu: 1.09. 2011-14.11.2013
Program: Erasmus

 

 

www.ukw.edu.pl

 

 

Opis został stworzony na podstawie tekstów zamieszczonych przez nominowanych w dokumentacji konkursowej.

 

  • 18 sierpień, 2014