Aktualności

24czerwiec2015

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Celem projektu było rozszerzenie i wzmocnienie współpracy między Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a uniwersytetami w Norwegii i Islandii, poprzez wymianę studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych.

W ramach projektu doskonalono  kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego, norweskiego i islandzkiego wśród kadry i studentów Katedry Skandynawistyki oraz innych jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wszystkie zamierzone efekty zostały osiągnięte, od upowszechniania kompetencji językowych studentów i pracowników, poprzez zdobywanie wiedzy mogącej przyczynić się do  rozwoju zawodowego.

 

„Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wziął udział we wszystkich naborach do działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni przeprowadzonych przez FSS . Zrealizował bardzo dużą liczbę wymian nauczycieli (16), co powinno mieć przełożenie na trwałość i zasięg rezultatów.

Rezultaty współpracy, z których skorzysta w przyszłości uczelnia to,  w przypadku kadry dydaktycznej, uzyskanie większych kompetencji do realizowania projektów w przyszłości, a także korzyści naukowe związane z wprowadzeniem nowych metod badań i nawiązania naukowej współpracy międzynarodowej.” (FRSE)

  • 24 czerwiec, 2015