Aktualności

11październik2017

Udana wymiana młodzieży dziś – gwarancją dobrego sąsiedztwa jutro

Projekt „Udana wymiana” jest doskonałym przykładem dobrych praktyk i jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów pierwszej edycji konkursu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Jako jeden z nielicznych, skupił doświadczonych uczestników pracujących z młodzieżą. Podczas tej polsko-ukraińskiej wymiany, zebrano obszerny materiał teoretyczny, który został wykorzystany do opracowania głównego rezultatu projektu – publikacji „Udana wymiana”. Podręcznik ten stworzony został z myślą o wszystkich młodych ludziach z Polski i Ukrainy, którzy chcą lub chcieliby organizować i koordynować polsko-ukraińskie wymiany młodzieży. W czasie warsztatów uczestnicy nie tylko przygotowali i omówili, ale również przetestowali metody zawarte w podręczniku.

Publikacja składa się z czterech głównych części, które opisują części merytoryczne projektu:
– motywacji i zaangażowania,
– integracji,
– ewaluacji,
– upowszechniania rezultatów projektów.

Dodatkowo, w książce pojawił się również słownik przydatnych zwrotów polsko-ukraińskich; spis problemów, jakie wiążą się wymianami polsko-ukraińskimi, propozycje tematów wymian, śpiewnik piosenek polsko-ukraińskich, dodatek z prostymi przepisami narodowymi. Podczas wymiany odbyła się także gra miejska „Śladami Lublina”, która służyć miała odkrywaniu historii tego miasta. Scenariusz gry został zamieszczony jako dodatkowy element do wykorzystania przez uczestników przyszłych wymian młodzieżowych. W ramach upowszechniania, książka, w ilości 250 egzemplarzy wraz z płytą CD, wysłana została przez Organizatora wymiany do licznych Instytucji w Polsce i na Ukrainie. Są to głównie organizacje pozarządowe, które w swojej działalności mają zapisaną pracę z młodzieżą, prowadzenie wymian międzynarodowych czy też wspieranie dialogu polsko-ukraińskiego. Już w tym momencie książka cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród wnioskodawców i beneficjentów Programu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, ale również wśród pracowników, którzy promują ją jako przykład dobrych praktyk. Publikacja w wersji elektronicznej jest dostępna dla wszystkich chętnych na stronie Organizatora projektu.

  • 11 październik, 2017