Aktualności

12październik2017

Tworzymy europejską szkołę w małym miasteczku

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie jest przykładem placówki prężnie działającej i zaangażowanej w działania edukacyjne i wychowawcze. W projekcie „Tworzymy europejską szkołę w małym miasteczku” uczestniczyło 15 nauczycieli języków obcych oraz przedmiotów ogólnokształcących zaangażowanych we wdrożenie nauczania dwujęzycznego w szkole. Głównym celem projektu zrealizowanego w latach 2014- 2016 było podniesienie kompetencji zawodowych i rozwijanie potencjału szkoły. Dzięki udziałowi w intensywnych kursach językowych i metodycznych uczestnicy projektu udoskonalili umiejętność komunikacji, podtrzymywania relacji i kontaktów międzynarodowych, wzbogacili swój warsztat pracy o nowe metody i narzędzia oraz podnieśli kompetencje językowe niezbędne do utworzenia klas dwujęzycznych. Nauczyciele zdobyli również wiedzę z zakresu wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych w procesie edukacyjnym poprzez wykorzystanie: WebQwest, E-learning, wideokonferencji, blended learning, seminaria w sieci. Szkoła wzbogaciła ofertę edukacyjną I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Łańcucie. Szkoła rozszerzyła ofertę zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań prowadzonych w językach obcych, czego rezultatem były liczne przedsięwzięcia edukacyjne: konkursy wiedzy, festiwale piosenki, przeglądy teatrów i zajęcia edukacyjno-wychowawcze np. z przedsiębiorczości. Beneficjent zadbał o wielokanałowe upowszechnianie rezultatów projektu, które pozwoliło na szerokie dotarcie do grup docelowych. Uczestnicy propagowali rezultaty projektu wśród nauczycieli z innych szkół, na forum Rady Pedagogicznej, w lokalnych mediach: telewizja Łańcut TV, prasa oraz na stronie internetowej szkoły. Projekt został nominowany do konkursu EDUInspiracje ze względu na realizację różnorodnych działań, które przyczyniły się do rozwoju kompetencji językowych nauczycieli a w konsekwencji wpłynęły na poprawę jakości pracy szkoły.

  • 12 październik, 2017