Aktualności

10październik2017

The underDOG project

Zrealizowany program pozwolił na osiągnięcie wysokiej jakości efektów uczenia się, pomimo zmiany niektórych działań np wizyty w sekcji WOPR na wizyty w Republice Ściborskiej. Ciekawa metodologia i zróżnicowane metody pracy na pewno przyczyniły się do osiągnięcia założonych w projekcie celów. Organizatorzy wykorzystali certyfikat Youthpass do refleksji nad procesem uczenia się, co jest bardzo dużym atutem. Niezaprzeczalnym sukcesem projektu jest jego wpływ na uczestników i zaznajomienie ich z nową konkretną i innowacyjną metoda pracy, które może być wykorzystywana w pracy z różnymi grupami społecznymi, w tym również osobami mającymi różnego rodzaju dysfunkcje. Zastosowane w projekcie rozwiązanie związane z wsparciem mobilności były odpowiedniej jakości. Dzięki udziałowi w szkoleniu organizacje partnerskie zyskały przeszklonych pracowników, którzy nowa metodę mogą wdrażać w pracę tych instytucji, co również jest dużym atutem. W ramach projektu powstała publikacja (w języku angielskim) i ulotki (tylko w języku polskim) niestety, jak wynika z treści raportu materiały te są słabo promowane- szczególnie publikacja, przez co proces dociera z rezultatami do różnych instytucji jest mocno ograniczony. Podsumowując, sam projekt był bardzo wysokiej jakości, dlatego istotne jest aby rezultaty były szeroko promowane i propagowane, co jednak następuje w ograniczonym zakresie.

  • 10 październik, 2017