Aktualności

24czerwiec2015

Technikum Elektroniczne im. Bohaterów Września 1939 r. w Żychlinie

Głównym celem projektu było zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska. Projekt oparty był na założeniu, że szkoła powinna być miejscem, w którym oprócz tajemnicy cyfr i liter uczniowie muszą nauczyć się bycia świadomym i odpowiedzialnym obywatelem, aktywnym uczestnikiem społeczności, w której żyją. Do pogłębienia w ramach tego projektu wybrano następujące  tematy: „Styl życia – okno do wiedzy i przyjaźni”; „Ogólne zdrowie, nasze zdrowie”; „Wybierz! Masz prawo”; „Przestań być obojętnym, wyraź siebie poprzez sztukę”.

Projekt w zasadniczy sposób zmienił funkcjonowanie szkoły w aspekcie ochrony środowiska, a szkoła zaangażowała się w wiele działań ekologicznych.

 

„Ważnym działaniem w ramach projektu było założenie przez szkołę ekologicznego ogrodu, który służy całej społeczności miasta. Ogród stał się doskonałym narzędziem edukacyjnym zmieniającym świadomość ekologiczną nie tylko uczniów, ale również wszystkich mieszkańców miasta. Trwałym rezultatem projektu jest cykliczne prowadzenie warsztatów ekologicznych uczestników projektu dla uczniów innych szkół. Jednym z bardziej nowatorskich działań było opracowanie przez uczestników projektu manifestu ekologicznego skierowanego do lokalnej społeczności.” (FRSE)

  • 24 czerwiec, 2015