Aktualności

10październik2017

Teatramat – Merytoryczne Zaplecze Teatru Amatorskiego

Wypracowanie ciekawych, wynikających z potrzeb rezultatów, które mają “bezterminowy” czas użytkowania. Skupienie się na wymianie dobrych praktyk oraz umiędzynarodowieniu pracy z młodzieżą w Polsce poprzez metodę teatru amatorskiego, tłumaczenie niedostępnych w innych krajach publikacji, podejście skupione na uczeniu się każdego potrzebnego do lepszego funkcjonowania aspektu pracy – to zasługuje na bardzo wysoką ocenę.

Co więcej projekt angażował dużą publiczną instytucję kultury, której udział w projekcie wniósł dużą wartość oraz umożliwił wyasygnowanie dodatkowych funduszy na jeden z rezultatów w postaci portalu www.teatrotekaszkolna.pl O wpływie projektu na zmianę zaistniałej w momencie jego rozpoczęcia świadczy fakt zmiany w trakcie realizacji celów wnioskodawcy i stworzenie 3 letniego planu na dalsze działania na bazie projektu, wypracowanego w porozumieniu z Instytutem Teatralnym Sześć spotkań projektowych, bieżąca komunikacja w regularnych czasowych odstępach, oddanie pewnych elementów logistycznych i koordynacyjnych doświadczonemu polskiemu stowarzyszeniu to podstawa współpracy w tym projekcie. Wnioskodawca oparł swój dobór partnerów na podstawie dotychczas zrealizowanych razem z nimi działań i pozytywnych doświadczeń wypływających z tejże współpracy. We wniosku określono, które umiejętności, doświadczenia, jaka wiedza i wsparcie były zapewnione przez każdego z partnerów, aby efektywnie zrealizować projekt. W trakcie projektu koordynator podpisał długoletnią umowę o dwustronnej współpracy na wielu polach z niemiecką organizacją partnerską – jest to dowodem na dobrej jakości współpracę. Szeroki wpływ na w zasadzie wszystkich poziomach (od lokalnego po międzynarodowych) miał rzeczywiście miejsce w trakcie projektu a także ciągle zachodzi nawet po zakończeniu. Wartym docenienia elementem projektu było zaplanowanie konkretnych działań upowszechniających do każdego rezultatu.

Wszystkie rezultaty są publicznie dostępne a ich promowanie odbyło się za pomocą m.im.: największych teatralnych kanałów informacyjnych w Polsce: np. portal e-teatr.pl prowadzony przez wspomniany Instytut. Projekt jest elementem dużego planu, którego celem jest reaktywacja ogólnopolskiego ruchu teatrów amatorskich. Wszystkie rezultaty znajdują się na interaktywnym portalu www.towarzystwoteatralne.pl, do którego dołączyć mogą grupy, pojedyncze osoby, instytucje – jest to miejsce “agregowania” wszystkich mających wartość edukacyjną informacji z zakresu teatru amatorskiego oraz umożliwiające korzystanie z krajowych i międzynarodowych ofert w postaci festiwali, warsztatów, szkoleń. Z kolei portal www.teatrotekaszkolna.pl to tworzone przez użytkowników narzędzie zbierania propozycji scenariuszy na zajęcia teatralne o konkretnych celach i tematyce.

  • 10 październik, 2017