Aktualności

11październik2017

Szkoła nauczycielką życia

Projekt wpisuje się w trend łączenia edukacji formalnej i pozaformalnej, podejścia międzysektorowego i międzykulturowego w nauczaniu szkolnym. Placówka ma duże doświadczenie w koordynowaniu i realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych, nie boi się nowych wyzwań, projektów na dużą skalę. Jako jedyna w rejonie ubiegała się o dofinansowanie z FSS – korzysta szeroko z dostępnych programów unijnych, współpraca z krajem nordyckim była jednak nowością. Forma pracy przyjęta w projekcie, polegająca na realizacji mini-projektów była gwarancją udziału uczniów na każdym etapie wdrażania projektu, spowodowała również, że młodzież miała bardzo duży wpływ na jego ostateczny kształt. Efekty końcowe m.in. polsko – norweska konferencja i publikacja pokoferencyjna ” Wysoka jakość edukacji – szansą dla młodych ludzi”, gdzie nauczyciele obydwu szkół zaprezentowali przykłady dobrych praktyk; sztuka teatralna “Nasze i Wasze mity moją historią” wystawiana w przestrzeni otwartej Krakowa, czy kampania w szkole polskiej i norweskiej „ Liczy się każda kropla”, której celem było zachęcenie do podejmowania codziennych, prostych działań mających na celu ograniczenie zużycia wody, to przykłady przemyślanej struktury projektu, wpisującego się w podejście międzysektorowe. Oprócz uatrakcyjnienia nauczania poprzez sięgnięcie po elementy edukacji nieformalnej, stworzono doskonałe warunki dla poprawy kompetencji językowych uczniów, otwarcia się na nową kulturę, przełamywania barier w zakresie zdolności „miękkich” – poprzez aktywny udział w warsztatach, szkoleniach, prezentacjach.

Projekt z perspektywy pedagogów wpisuje się w szerszą politykę edukacyjną regionu, szczególnie w kontekście podnoszenia jakości w edukacji. Częste i inspirujące szkolenia nauczycieli przekładają się bezpośrednio na ciekawszą, bardziej angażującą obie strony pracę z uczniami Polskiej placówce udało się zorganizować wyjazdy szkoleniowe dla 3/5 nauczycieli, dzięki czemu udało się przenieśćdobre praktyki z Norwegii i podnieść jakość edukacji w placówce. Doświadczenia zdobyte przez pedagogów są upowszechnianie nie tylko na Portalu Edukacyjnym, stronie www projektu, mediach społecznościowych ale przede wszystkim podczas spotkań z przedstawicielami innych szkół w regionie. Projekt został również doceniony przez prestiżowy Nadzór Pedagogiczny Systemu Oświaty (Ośrodek Rozwoju Edukacji, MEN, UJ) – podczas międzynarodowej konferencji „Jak zbudować dobrą szkołę” (blisko 500 uczestników) projekt został wyróżniony i zaprezentowany jako dobra praktyka. Wszystko to świadczy o zrealizowaniu projektu dobrze przemyślanego, odpowiadającego na potrzeby zarówno uczniów jak i nauczycieli, projektu który stanowi dla regionu przykład tego, jak współpraca międzynarodowa przy jasno określonych celach może uatrakcyjnić ofertę szkoły, aby przekształcać ją małymi krokami ale konsekwentnie, w placówkę nowoczesną, stale podnoszącą kompetencje kadry i uczniów.

  • 11 październik, 2017