Aktualności

26sierpień2014

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRiM w Krakowie

W projekcie „Children and youth intercultural education”  udział wzięło 14 wolontariuszy, którzy pracowali w przedszkolach, bibliotekach i domu kultury w Krakowie. Niektórzy z nich opiekowali się dziećmi z mniejszymi szansami. Uczestnicy projektu wspierali siebie nawzajem oraz wymieniali się doświadczeniem.

Upowszechnianie rezultatów :

Podczas ewaluacji wolontariusze przyznali, że najbardziej wartościowym efektem projektu jest  ich rozwój, osiągnięcie w pewnym zakresie samodzielności, zdobycie wiedzy oraz nowych umiejętności, co udało się dzięki pracy w polskiej placówce edukacyjnej. Wolontariusze uznali, że dużą wartością są również kontakty i przyjaźnie nawiązane w międzynarodowej grupie. Rezultaty projektu oddziaływały nie tylko na zagranicznych, ale również na polskich wolontariuszy, którzy byli zaangażowani w projekt jako pomocnicy koordynatora, nauczyciele języka lub mentorzy. Były to osoby, dla których praca woluntarystyczna była pierwszą pracą w życiu i miała ogromne znaczenie w rozwijaniu doświadczenia i budowaniu  CV. Placówki goszczące wolontariuszy wzbogaciły prowadzoną przez siebie działalność, wprowadzając nowe działania. Organizacja koordynująca zrealizowała dzięki pracy wolontariuszy wiele mniejszych projektów służących promocji Wolontariatu Europejskiego. Rezultaty projektu promowane były na dwóch blogach. Pierwszy prowadzony przez wolontariusza pracującego w stowarzyszeniu Strim, drugi – przez wolontariuszy pracujących w Bibliotece Wojewódzkiej. Podczas projektu został zrealizowany konkurs literacko-fotograficzny “Intercultural Experiences” oraz przedstawienie teatralne „Legendary Cracow”. Przygotowane zostały również dwie publikacje: książeczka promująca zrealizowane przez wolontariuszy projekty w organizacjach goszczących i ulotka promującą Wolontariat Europejski. Nakręcono również dwa filmy, których tematyką były projekty EVS koordynowane przez stowarzyszenie Strim oraz losy i motywacje emigrantów (byłych wolontariuszy). Podczas realizacji projektu odbyło się kilkadziesiąt spotkań dla lokalnej społeczności z udziałem wolontariuszy, między innymi Święto Organizacji Pozarządowych, Międzynarodowy Dzień Wolontariatu, Europejski Tydzień Młodzieży, Targi Pracy, International Migrants Day, Intercultural Experiences Awards’ Ceremony, spotkania językowe Babel Nights, Seminarium Integracyjne w Przedszkolu 83.

Nominowany projekt „Children and youth intercultural education”,  który zrealizowaliśmy w roku 2013, jest tak naprawdę efektem wieloletniej pracy. Ponad 10 lat  nabywaliśmy doświadczenia w dziedzinie wolontariatu goszczącego. Przeprowadzaliśmy  również wiele ewaluacji, dzięki którym staraliśmy się eliminować błędy oraz rozwijać działania, które dawały oczekiwane rezultaty. Wszystko co robimy,  robimy z wiarą, iż z roku na rok nasze projekty stają się doskonalsze, dojrzalsze i bardziej dopasowane do potrzeb wolontariuszy oraz organizacji biorących w nich udział. Nasze rozwiązania, pomysły i rezultaty mogą być pomocne dla innych organizacji, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z EVS. Materiały przez nas wyprodukowane podczas projektu mogą jeszcze przez długi czas służyć promocji EVS – oceniają organizatorzy

Tytuł projektu: “Children and youth intercultural education”
Okres realizacji projektu: 1.08. 2012 – 25.02.2014
Program : “Młodzież w działaniu”

 

http://strim.org.pl/

 

 

Opis został stworzony na podstawie tekstów zamieszczonych przez nominowanych w dokumentacji konkursowej.

 

  • 26 sierpień, 2014