Aktualności

28sierpień2014

Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji w Gdańsku

Projekt „Polityka młodzieżowa – przegląd okresowy” realizowany był od stycznia 2013 do marca 2014 w województwie pomorskim. W projekcie brała udział grupa studentów wydziałów nauk społecznych. Głównym celem projektu było wypracowanie przez młodych ludzi, przedstawicieli władz oraz pracowników młodzieżowych rozwiązań i postulatów dotyczących istotnych zagadnień lokalnych, wzrostu świadomości na temat polityki młodzieżowej oraz jej wpływu na jakość życia. Założone cele realizowane były poprzez warsztaty, spotkania ‘world cafe’, konferencję, publikację, stronę internetową.

Upowszechnianie rezultatów :

W ramach projektu „Polityka młodzieżowa – przegląd okresowy” kluczowym rezultatem był wzrost zainteresowania problematyką polityki młodzieżowej w środowisku akademickim oraz wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Cel ten został osiągnięty dzięki przeprowadzeniu licznych warsztatów, dwudniowej konferencji, konsultacjom społecznym, stronie internetowej poświeconej tematyce polityki młodzieżowej oraz publikacji. Rezultatem jest także raport, w którym zebrano wnioski z przeprowadzonych metodą ‘word cafe’ konsultacji. Istotne było nabycie przez uczestników (studentów nauk społecznych), umiejętności przekładania teoretycznej wiedzy na praktyczne działania m.in. organizację konsultacji społecznych i wykorzystywanie ich rezultatów. Kluczowym narzędziem służącym upowszechnianiu rezultatów była publikacja, mająca status publikacji naukowej, dostępna w wersji papierowej w bibliotekach akademickich oraz online. Za innowacyjny można uznać zarówno proces jej przygotowywania – współtworzona była na zasadzie partnerstwa przez wykładowców i studentów, jak i grupę docelową – skierowana jest do środowisk akademickich, w szczególności studentów nauk społecznych. Trwałość projektu zapewniona została  poprzez raport, w którym podsumowano wnioski z konsultacji społecznych przeprowadzonych w trakcie projektu. Największym sukcesem było zaangażowanie w realizację projektu środowiska akademickiego. Szczególnie ważne jest to, że zaangażowanie  nie ograniczało się do deklaracji. Studenci i wykładowcy faktycznie podejmowali działania.

Projekt „Polityka młodzieżowa  jest przedsięwzięciem, które wzmocniło nas jako organizację. Był on dla nas olbrzymim wyzwaniem logistycznym i merytorycznym. Nagroda w konkursie EDUinspiracje byłaby olbrzymim wyróżnieniem nie tylko dla samego Stowarzyszenia, lecz przede wszystkim dla wszystkich, którzy zaangażowali się w realizacje projektu: wspierając nas swoją pracą, zapewniając wsparcie logistyczne itp. Byłaby to dla nich niezwykle istotna informacja zwrotna, że to co zrobili było czymś wartościowym i że tak jest postrzegane także przez podmioty i osoby spoza naszego kręgu. Tym samym stanowiłoby zachętę do podejmowania kolejnych działań – oceniają organizatorzy.

Tytuł projektu- „Polityka młodzieżowa – przegląd okresowy”
Okres realizacji projektu: 1.01. 2013.-31.03.2014
Program: “Młodzież w działaniu”

 

www.kreatywnaedukacja.eu

 

 

Opis został stworzony na podstawie tekstów zamieszczonych przez nominowanych w dokumentacji konkursowej.

  • 28 sierpień, 2014