Aktualności

28sierpień2014

Stowarzyszenie Arteria w Gdyni

Projekt „Stocznia jest kobietą” to lokalna inicjatywa o charakterze historycznym. Jego głównym celem było opowiedzenie o historii Stoczni Gdańskiej z punktu widzenia kobiet. W ramach przedsięwzięcia powstał audioprzewodnik, który pozwala na samodzielne zwiedzanie terenów postoczniowych, czyli tzw. Młodego Miasta. Uczestnikami i uczestniczkami projektu byli m.in. studenci i studentki kierunków humanistycznych i społecznych takich jak: etnologia, kulturoznawstwo, socjologia, dziennikarstwo. Osoby te, po odpowiednim przeszkoleniu z zakresu historii mówionej, przeprowadziły własne małe projekty badawcze w postaci rozmów z kobietami i mężczyznami związanymi ze Stocznią Gdańską. Podczas projektu odbyły się następujące działania: warsztaty dotyczące historii mówionej i antropologiczny, spacery po terenach postoczniowych, zbieranie i opracowywanie materiałów, spotkania robocze, opracowywanie i nagranie audioprzewodnika i pozostałych materiałów. Ważnym celem projektu było również wytworzenie stosownych metod, a także podstaw teoretycznych do prowadzenia wywiadów. Tym samym projekt przyczynił się do nawiązania dialogu międzypokoleniowego pomiędzy młodymi uczestniczkami i uczestnikami projektu, a osobami związanymi ze stocznią. Udało się wypracować standardy zbierania historii i wzbudzić zainteresowanie tą tematyką u przyszłych uczonych. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Arteria w partnerstwie z Instytutem Kultury Miejskiej oraz grupą Metropolitanka. Patronaty objęli: Patronat Honorowy: Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Patronat medialny: Platforma Kultury, iBedeker, Radio MORS, Matronat: Feminoteka.

Upowszechnianie rezultatów :

Rezultatem projektu „Stocznia jest kobietą” są: audioprzewodnik oraz mapa, które pozwalają samodzielnie zwiedzać tereny dawnej Stoczni Gdańskiej. Materiały zostały udostepnione na licencjach Creative Commons. Obecnie trwają prace nad archiwum cyfrowym, w którym udostępniane będą fragmenty wywiadów oraz inne materiały dotyczące pracy w stoczni. Archiwum w wersji roboczej znajduje się na stronie: www.stocznia-jest-kobieta.org/omeka/. Od premiery na stronie Metropolitanki odnotowano około 770 wejść na stronę pobrań, przy czym, audioprzewodnik był dystrybuowany również na stronie Arterii (2050 wejść) oraz innymi kanałami. Dla osób nieobsługujących internetu wywiady nagrane są na płytach CD. Projekt prezentowany był  również po jego zakończeniu na wielu spotkaniach i konferencjach naukowych: VII MKA “Lokalność – teoria i praktyka” (27.-28.03.2014), “Miasto w kulturze. Kultura w mieście” (11.04.2014), będzie prezentowana na międzynarodowej konferencji “Memory. Frogeting and Creating” (11.-12.09.2014). Dodatkowo projekt został zaprezentowany na THATCampie, który odbył się 21.11.2014 w Gdańsku oraz podczas giełdy projektów na spotkaniu “Porozmawiajmy o (nowych) mediach” 16.05.2014 roku w Projektorni GAK. Projekt jako dobry przykład w zakresie edukowania o prawach człowieka został laureatem konkursu Ośrodka Karta i ma się znaleźć na ich stronie: http://uczyc-sie-z-historii.pl/prawa. Informacja o projekcie została rozpowszechniona za pośrednictwem mediów: prasy oraz radia. Wśród relacji prasowych z największym zainteresowaniem  spotkała się publikacja artykułu w Wysokich Obcasach. Projektowi poświęcono dwie audycje radiowe: “Stocznia jest kobietą” (Radiowa Trójka) oraz “Metropolitanka” (Radiowa Jedynka).

Projekt “Stocznia jest kobietą”  okazał się bardzo dużym sukcesem i ma obecnie swoją kontynuację. Uczy  o tym, jak przemiany polityczne (w tym przypadku demokratyzacja i wkroczenie kapitalizmu) wpływają na każdego, nawet najzwyklejszego człowieka. Obnaża mechanizmy działania państwa totalitarnego, a przede wszystkim mechanizmy nierówności społecznych wynikających z różnic płci, wykształcenia czy statusu społecznego. Te kwestie żywo dotykają bohaterek naszego audioprzewodnika, za sprawą którego poruszyliśmy ważne kwestie społeczne (np. równouprawnienie) i zaprezentowaliśmy je w sposób zrozumiały dla ludzi, którzy nie są ekspertkami i ekspertami. Nominacja to  uznanie dla ludzi, którzy podzielili się z nami częścią opowieści o swoim życiu. To projekt, który ma duży potencjał uczenia szerokiego grona osób – oceniają organizatorzy.

Tytuł projektu: „Stocznia jest kobietą”
Okres realizacji: 21.01.2013. – 24.01.2014
Program: “Młodzież w działaniu”

 

art-eria.pl

 

 

Opis został stworzony na podstawie tekstów zamieszczonych przez nominowanych w dokumentacji konkursowej.

  • 28 sierpień, 2014