Aktualności

O Eduinspiratorze

Zwycięzca: Piotr Zimoch
Edycja: 2015
Kategoria: Edukacja szkolna
Piotr Zimoch

Dodatkowe informacje

Pracuje jako nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Sobkowie, gdzie koordynuje również międzynarodowe projekty międzynarodowe. Udało mu się zainicjować i z sukcesem zrealizować trzy projekty w ramach programu Comenius oraz jeden projekt sfinansowany ze środków programu „Młodzież w działaniu”. W ramach szkolnego klubu europejskiego, przy wsparciu Fundacji im. Roberta Schumana, organizuje w szkole spotkania i debaty. Wspólnie z lokalnymi organizacjami trzeciego sektora realizuje projekty zachęcające młodzież do aktywnej partycypacji obywatelskiej. Współpracuje z siecią EuroDesk oraz stowarzyszeniem Edukacja przez Internet. Wspiera także lokalny rodzinny dom dziecka, angażując w tę działalność także swoich uczniów. Dzięki jego zaangażowaniu projekty międzynarodowe stały się częścią życia szkoły i co roku uczniowie traktują je jako element ich edukacji. Udział w projektach międzynarodowych sprawił, że pochodzący z małych miejscowości uczniowie stali się bardziej otwarci na świat i zyskiwali świadomość korzyści, jakie otwiera przed nimi Unia Europejska. Realizowanie projektów międzynarodowych miało także pozytywny wpływ na szkołę i wprowadziło nową jakość nauczania opartą na standardach europejskich.