Aktualności

O Eduinspiratorze

Zwycięzca: Janusz Salamończyk
Edycja: 2016
Kategoria: Edukacja zawodowa
Janusz Salamończyk

Dodatkowe informacje

Janusz Salamończyk jest pasjonatem współpracy międzynarodowej, która sprzyja rozwojowi społeczności lokalnej, w której pracuje i mieszka. Bycie nauczycielem jest dla niego czymś więcej niż wykonywaniem zawodu. Od ponad 10 lat tworzy i realizuje projekty edukacyjne dla młodzieży, poszukuje rozwiązań i pokazuje młodym ludziom drogę dającą perspektywę dalszego rozwoju, często wręcz otwiera im drzwi do kariery. Prowadzone przez niego projekty angażują całą społeczność, a szkoła w Chojnie przyciąga swoją ofertą i jakością kształcenia.