Aktualności

O Eduinspiratorze

Zwycięzca: Anna Boguszewska-Allina
Edycja: 2015
Kategoria: Edukacja językowa
Anna Boguszewska-Allina

Dodatkowe informacje

Absolwentka Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Podyplomowych Studiów Socjologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Dwukrotna stypendystka Rządu Francuskiego. Pracowała w wielu szkołach, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Od 18 lat związana ze Społeczną Szkołą Podstawową nr 12 w Warszawie, gdzie uczy języka francuskiego, przewodniczy zespołowi językowemu, koordynuje projekty eTwinning, Comenius oraz program wspierania uczniów uzdolnionych Wars i Sawa. Prowadzi koło języka francuskiego, przygotowuje do konkursów i egzaminów ze znajomości języka. Organizowała szkolne warsztaty teatralne. Zrealizowanie projektu programu Comenius uświadomiło jej, jak efektywną i rozwijającą metodą pracy jest realizacja projektów. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami, zachęcając ich do pracy metodą projektową i nauczania przez działanie. Od 10 lat uczestniczy jako wolontariusz w działaniach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 2010 roku za swoje szczególne zasługi otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.