Aktualności

10październik2017

Spróbuj inaczej!

Projekt służył szeroko rozumianemu rozwojowi uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem następujących celów:
– rozwijanie kompetencji międzykulturowych w kontekście polsko – litewskim (osobiste poznanie rówieśników z LT/PL poprzez wspólną pracę twórczą wspierane moderowaną refleksją nad zjawiskiem stereotypów, poznawanie podobieństw i różnic w kulturze i tradycji obu krajów),
– wsparcie rozwoju młodzieży przebywającej w placówce resocjalizacyjnej, dla której projekty edukacji pozaformalnej stanowią doskonałą formę rozwoju – możliwość sprawdzenia się w działaniu, prezentacji swoich osiągnięć, podnoszenia samooceny, kształcenia umiejętności pracy w grupie, konstruktywnej komunikacji, opanowania, samodzielności i wielu innych cech i umiejętności określanych jako kompetencje miękkie,
– rozwijanie osobistych uzdolnień w różnorodnych formułach (m.in. w nowym, nieznanym kontekście – poprzez pracę twórczą z rówieśnikami z sąsiedniego kraju, narreacyjną pracę nad tworzoną prezentacją artystyczną),
– stworzenie warunków do zdobywania umiejętności związanych z nowymi technologiami – tworzeniem produkcji filmowych, rejestracją dźwięku.

Podczas wymiany młodzież wspólnie przygotowała prezentację artystyczną o charakterze narracyjnym (autorska opowieść uczestników na samodzielnie wybrany temat w artystycznej formie). Prezentacja odbyła się w formie imprezy pn. “Scena Młodzieży – prezentacje polsko – litewskie”. Odbył się też cykl zajęć międzykulturowych i integracyjnych. Podczas wymiany nagrywany był też film dokumentalny prezentujący kulisy projektu. Jednym ze znaczeń edukacyjnych dla podopiecznych placówki resocjalizacyjnej uczestniczących w wymianie jest to, że projekt przyczynił się do budowania pozytywnych relacji wychowawczych pomiędzy sami uczestnikami oraz uczestnikami i opiekunami. Miało to ogromne znaczenie dla przyszłego rozwoju tych młodych ludzi, którzy często mają bardzo negatywne nastawienie do opiekunów w placówkach i traktują ich jako kolejny w ich życiu element opresji. Wspólna praca podczas wymiany bardzo szybko przełamała ich stereotypowe nastawienie i zbudowała pozytywną relację wychowawczą co przeciwdziała obecnym w placówkach przejawom tzw. “drugiego życia” i otwiera ich na rozwój. Projekt miał duże znaczenie dla organizacji, gdyż zakładał pierwszą w historii produkcję filmu dokumentalnego. Tym samym pozwolił na upowszechnianie metod pracy na bardzo dużą skalę, propagowanie sprawdzonych metod pracy z młodzieżą z placówki resocjalizacyjnej wśród pracowników podobnych ośrodków, studentów, kadry naukowej, przedstawicieli organizacji pozarządowych i dziennikarzy na terenie całego kraju, a tym samym wypełnienie części misji jakim jest propagowanie podmiotowych metod pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

  • 10 październik, 2017