Aktualności

10październik2017

Sounds & Voices

Projekt „Sounds & Voices” w sposób prawdziwie szczególny zasługuje na nominację w kategorii specjalnej – 30 lat programu Erasmus. Jest to projekt unikatowy i szczególny w obszarze niezawodowej edukacji osób dorosłych. Największa wartość projektu to poczucie w uczestnikach – ”mam zadanie do wykonania, jestem potrzebny, muszę być odpowiedzialny”. Uczestnicy nauczyli się planowania, myślenia o tym, co było, co będzie, co jest ważne i potrzebne. Zostało to osiągnięte poprzez praktykę – tworzenie audycji i dawanie dużej swobody uczestnikom, przez co uczą się na własnych błędach. Proces ten można było bardzo dobrze zauważyć przy przechodzeniu przez kolejne etapy tworzenia audycji – gdy temat okazał się zbyt trudny i kontrowersyjny, redaktorzy zaczęli szukać innych tematów, gdy wybierają˛ temat – zastanawiają się, na ile jest on odmienny od tematów już podjętych, przygotowując scenariusz myślą o odbiorze i o jakości przekazu. Możliwość uczestnictwa w projekcie była szansą na odświeżenie i rozwinięcie własnych kompetencji językowych oraz przełamywanie barier w używaniu tego języka na żywo przez terapeutów, w czym były niezwykle pomocne wyjazdy zagraniczne i przebywanie w grupie osób niemówiących po polsku. Tworzenie radia internetowego było nowością dla wszystkich terapeutów i innych pracowników uczestniczących w projekcie. Poznawali więc oni od podstaw m.in. jak się tworzy takie radio, jak się emituje audycje nagrane wcześniej, jak się emituje audycję na żywo, jak się przeprowadza wywiady przez Skype’a. Swoje nabyte umiejętności musieli także w odpowiedni sposób przekazać uczestnikom. Tego typu praca była nowym doświadczeniem pedagogiczno-terapeutycznym. Korzystanie z nowych technologii, moderowanie tworzenia audycji radiowych okazało się pasjonującym i nowym fragmentem codziennej pracy terapeuty. Możliwość własnego rozwoju, uzyskiwanie dobrych efektów terapeutycznych były mocną motywacją do pracy i bycia w niej twórczym, a mobilności i kontakt z uczestnikami z innych krajów motywował do uczenia się języka (czasem nawet do zapisania się na kurs) i do jego używania. Najbardziej widoczne rezultaty projektu to te materialne – utworzona i otwarta pracownia multimedialna, znalezione środki na lepszy dostęp do Internetu, ale też emitowane audycje – codziennie, w miarę możliwości uczestników, jeden dzień w tygodniu (czwartek) to termin stały i pewny. Emisja audycji i temat są zawsze ogłaszane w aktualnościach na stronie Stowarzyszenia. Radio SoVo istnieje, ma swój stały termin emisji audycji, swoje podforum na forum PSOUU. Audycje są nadawane do dziś, mimo, że ten projekt się skończył. Co więcej, idea były kontynuowana w latach 2013-2015 w projekcie Bridge.r@dio.network – crossing boundaries. Rezultaty projektu zostały docenione przyznaniem I nagrody w konkursie EDUinspiracje 2013, w szczególności ze względu na wpływ projektu na instytucję, terapeutów, a przede wszystkim na same osoby niepełnosprawne. Rezultaty projektu są trwałe i oddziałują aż dotychczas.

  • 10 październik, 2017