Aktualności

24czerwiec2015

Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

W ramach projektu uczniowie stworzyli własnego bohatera na wzór głównej postaci z kreskówki “Kapitan Planeta” – postać, z którą można wspólnie działać, aby rozwiązać problemy ochrony środowiska w krajach partnerskich. Pod hasłem “Przyszłość należy do nas!” prowadzono seminaria i warsztaty, podczas których uczniowie i nauczyciele z krajów biorących udział w projekcie rozwijali swoją wiedzę na temat ochrony środowiska. Stworzono pomoce dydaktyczne, m.in. model elektrowni wiatrowej i turbiny wodnej, tablice poglądowe i gry na temat ochrony środowiska –  były one z powodzeniem upowszechniane w środowisku lokalnym.

Dzięki prowadzeniu systematycznych działań upowszechniających w społeczności lokalnej na temat zbiórki elektrośmieci i zużytych baterii, segregacji  odpadów i  sprzątania świata, zmieniła się świadomość ekologiczna wielu ludzi oraz nawyki związane z szeroko pojętą ochroną środowiska.

 

„Projekt zwrócił uwagę uczniów i nauczycieli szkół partnerskich na problemy zrównoważonego rozwoju oraz wykształcił w uczniach dobre nawyki związane z ochroną środowiska w społeczności lokalnej.” (FRSE)

  • 24 czerwiec, 2015