Aktualności

10październik2017

Rozwój Kompetencji – Motorem Zmiany

Zrealizowany projekt mobilności „Rozwój Kompetencji – Motorem Zmiany” ma zasadniczy, bardzo pozytywny wpływ na postawę jego beneficjentów. Wyrażana ona jest w bieżącej działalność i przejawia się takimi reakcjami jak, chęć współpracy z mikrootoczeniem własnym każdego uczestnika, empatią wobec drugiego człowieka, uczynnością, chęcią podejmowania nowych działań, kreatywnością, pewnością siebie co do swoich kompetencji a przede wszystkim chęcią dzielenia się swoją wiedzą. Zrealizowany projekt potwierdził trafność opracowanych wcześniej tez Europejskiego Planu Rozwoju beneficjenta. Zarówno kadra, jak i edukatorzy wzmocnili i rozwinęli swoje umiejętności językowe. Część z nich kontynuuje swoją dalszą naukę, prowadząc konwersacje z wolontariuszami z EVS. W projekcie bardzo istotne były spotkania z organizacjami międzynarodowymi podczas szkoleń, które już uczestniczą w sieci organizacji zajmujących się tematyką wolontariatu i tematyką uznawania ich kompetencji, edukacją dorosłych (np. w Holandii), przyglądnięcie się ich dobrym praktykom i poznanie sposobu działania i zarządzania projektami organizacji na Cyprze i w Gijon (w Hiszpanii). Realizacja projektu przyczyniła się do powstania grup samokształceniowych, jako formy wyrównywania wiedzy w środowisku wolontariatu osób dojrzałych, które w ramach swych spotkań dzieliły się poznanymi wiadomościami o miejscach, przygotowały prezentacje, dzięki którym też dzieliły się przeżyciami i nowymi wiadomościami w grupie znajomych, lokalnych stowarzyszeń, ale także brały udział w wydarzeniach o zasięgu regionalnym (np. w Dolnośląskim Forum Wolontariatu 2015, 2016 oraz I Kongresie Wrocławskich Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu).

W trakcie realizacji i permanentnego upowszechniania idei projektu poprzez stronę projektu, media społecznościowe, stronę internetową Fundacji, a przede wszystkim poprzez bezpośrednie rozmowy uczestników projektu z innymi osobami i innymi organizacjami działania projektu wpłynęły na zwiększanie świadomości dotyczących grup samokształceniowych w środowisku lokalnym . Nowe techniki, metody nauczania, ale też rozwijanie potencjału osobowego wolontariuszy przyniosły duże korzyści dla osób biorących udział w szkoleniach, jak i osób szkolących, kadry Fundacji. Poprzez wszystkie podjęte działania projekt miał na celu wskazanie i “odkrycie” przez samych uczestników zmiany, która dokonała się w każdym z nich, ukazanie procesu zmiany, który zmienia samych uczestników, wpływa też na poznanie świata i pozytywne relacje z innymi oraz postrzeganie wartości, które są wspólne dla wszystkich w Europie i ich implementowanie.

  • 10 październik, 2017